Infographic Adviesraden sociaal domein: met wie heeft u te maken en waar liggen ieders verantwoordelijkheden?

Infographic

Adviesraadsleden hebben in hun werk (in de meeste gevallen) te maken met wethouders en beleidsmedewerkers sociaal domein, met zorg- en welzijnsorganisaties, met organisaties die de belangen behartigen van groepen in de samenleving.

Voor u als adviesraad is het belangrijk om goed oog te hebben voor ieders verantwoordelijkheden en om geen verantwoordelijkheden van een ander naar u toe te trekken. Dit laatste maakt uw rol en positie onhelder.

Waar liggen de verantwoordelijkheden van uw ‘samenwerkingspartners’? Deze infographic maakt dat helder. 

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam