Informatiepositie Eindhovense gemeenteraad precair

De gemeenteraad van Eindhoven heeft slecht zicht op hoe de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet uitpakt voor Eindhovenaren. Dat concludeert de Eindhovense rekenkamercommissie in het onderzoek Evaluatie WIJeindhoven, wat WIJzer? WIJEindhoven is voor Eindhovenaren het toegangsloket voor de Wmo, de jeugdhulp en participatie/inkomen. Medewerkers van WIJeindhoven (generalisten) bieden laagdrempelige hulp en ondersteuning en kunnen doorverwijzen naar specialistische zorg. Het is onduidelijk in hoeverre een aantal cruciale prestaties door de Stichting WIJeindhoven worden gerealiseerd, stelt de rekenkamercommissie. ‘De informatievoorziening hieromtrent is niet op orde. Het is daardoor niet inzichtelijk of/in welke mate de beoogde afname van het beroep op specialistische hulp en meer inzet van 0e lijn (buren, vrijwilligers familie) door het versterken van de sociale basis, plaatsvindt.’ Hier treft u het onderzoek.  Lees hier het hele artikel uit BB
Nieuwsbrief nummer
Geachte lezer, Met een ALV en een mooie 5e Hannie van Leeuwen-Lezing achter de rug stevenen we af op de laatste weken van het jaar. En zoals altijd is er weer veel te melden over het sociaal domein. Na alle ophef over de overschotten van zorggelden in de gemeenten, dienen de Tweede Kamerverkiezingen zich al weer aan. In maart van het komende jaar is het weer zover. Vooralsnog lijkt de onvrede over de zorg in Nederland hét verkiezingsthema. Net hebben we de gevolgen voor zorg en welzijn van de miljoenennota tot ons kunnen nemen en nu volgen alle partijstandpunten op dit gebied elkaar in ras tempo op. De komende maanden zal de zorg een belangrijk thema zijn in aanloop naar de verkiezingen en volgen er uiteraard analyses van de verkiezingsprogramma's van de verschillende politieke partijen. Wij stellen alles in het werk om u optimaal op de hoogte te houden en proberen u middels onze nieuwsbrief, nieuwsflitsen, de websites, social media en de ladekast goed te informeren. Heeft u op- of aanmerkingen, vragen of oplossingen? U kunt ze met ons delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl  Het bureau van de Koepel is gesloten van 16 december t/m 2 januari 2017. 
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam