Informatiepositie Eindhovense gemeenteraad precair

De gemeenteraad van Eindhoven heeft slecht zicht op hoe de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet uitpakt voor Eindhovenaren. Dat concludeert de Eindhovense rekenkamercommissie in het onderzoek Evaluatie WIJeindhoven, wat WIJzer? WIJEindhoven is voor Eindhovenaren het toegangsloket voor de Wmo, de jeugdhulp en participatie/inkomen. Medewerkers van WIJeindhoven (generalisten) bieden laagdrempelige hulp en ondersteuning en kunnen doorverwijzen naar specialistische zorg. Het is onduidelijk in hoeverre een aantal cruciale prestaties door de Stichting WIJeindhoven worden gerealiseerd, stelt de rekenkamercommissie. ‘De informatievoorziening hieromtrent is niet op orde. Het is daardoor niet inzichtelijk of/in welke mate de beoogde afname van het beroep op specialistische hulp en meer inzet van 0e lijn (buren, vrijwilligers familie) door het versterken van de sociale basis, plaatsvindt.’ Hier treft u het onderzoek. 
Lees hier het hele artikel uit BB