Inzicht in 'Wat (niet) werkt' bij arbeidsparticipatie van jongeren

De afgelopen jaren is de jeugdwerkloosheid gedaald. Toch is er in ons land een relatief grote groep jongeren die geen betaald werk heeft en die ook geen onderwijs volgt. Hoe kun je de arbeidsparticipatie van jongeren bevorderen? Naar schatting zijn 66.000 jongeren tussen de 18 en 27 jaar niet in beeld bij gemeenten of UWV voor begeleiding naar werk. Zij worden ook wel de ‘onzichtbare jongeren’ genoemd. Daarnaast is er een groep van ongeveer 48.000 jongeren die weliswaar in beeld zijn doordat zij een (bijstands)uitkering ontvangen, maar bij wie het niet lukt om een plek op de arbeidsmarkt te vinden. Lees het interview met Anna van Deth van Movisie
Nieuwsbrief nummer
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam