Leren begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking

27 september 2017

LOC is een groot voorstander van het geven van kansen aan mensen die, vanwege een beperking, niet zo gemakkelijk aan de slag komen. Dat is ook logisch als je onze visie op waardevolle zorg leest. Want daarin zeggen we dat mensen van waarde zijn. Of ze nu wel of niet passen in de plaatjes van wat we 'normaal' noemen. Als samenleving kunnen we leren om de waarde van mensen, ongeacht wie zij zijn, steeds beter te zien, te erkennen én er een beroep op te doen. Lees hier meer.