Met spoed gezocht: gangmakers, lef en een regelvrije zone

Wie nu blind vaart op de uitkomsten van verplicht gestelde metingen en dataleveringen in het sociaal domein, maakt beleid voor de overheid en niet voor de inwoners. Het sociaal domein wordt met een haviksoog bekeken en voortdurend de maat genomen over geld, kwaliteit en prestaties. Nieuwsberichten over de al dan niet tekortschietende rol van gemeenten buitelen over elkaar heen. Maar staat de plicht die gemeenten hebben om de transformatie vorm te geven niet haaks op het verantwoorden met van bovenaf verplicht gestelde metingen en data? Wie op dit vlak iets wil veranderen heeft gangmakers, lef en ruimte nodig. Als het verplichte cliëntonderzoek niet bijdraagt aan resultaatsturing, waarom blijven we daar dan tijd en geld in steken? Gemeenten, heb het lef om midden in de transformatie op de rem te trappen om ruimte en tijd te pakken om te onderzoeken en experimenteren. Creëer eigen regelruimte, want die is er zeker. Lees hier meer. 
Nieuwsbrief nummer
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam