Monitor Transitie Jeugd publiceert laatste rapportage

De nieuwe Jeugdwet werkt niet voor alle jeugdigen en ouders goed genoeg. De Monitor Transitie Jeugd verzamelde van begin 2015 tot 9 december 2016 in totaal 1010 ervaringen met jeugdhulp. Jeugdigen en ouders lopen in de jeugdhulp tegen verschillende drempels aan: onvoldoende informatie, onheuse bejegening en moeite met het krijgen van hulp of een beschikking. In de laatste rapportage van de Monitor staan verschillende knelpunten. En aanbevelingen om knelpunten op te lossen. De Monitor is een initiatief van LOC en andere cliënt- en ouderorganisaties. Lees hier meer. 

Onderwerp: