Nieuwe handreikingen van het programma Aandacht voor Iedereen (AVI)

27 september 2017

Vervoer:  Op weg naar meer toegankelijkheid in het vervoer? Een schets van actuele ontwikkelingen (gezamenlijke organisaties). 

Armoede: Hoe kunnen we armoede in de gemeente verminderen? Handreiking over de aanpak van armoede op lokaal niveau.       

Onafhankelijke cliëntondersteuning: Cliëntondersteuners kunnen burgers helpen bij vragen als: hoe kan ik mijn wensen goed formuleren, hoe kom ik bij de juiste instantie, hoe kan ik een zorgplan opstellen? Onafhankelijke cliëntondersteuning biedt burgers die behoefte hebben aan ondersteuning of zorg op diverse levensgebieden (werk en inkomen, zorg, onderwijs en begeleiding) de mogelijkheid voor informatie, advies en ondersteuning. Vanuit het belang van de burger is het noodzakelijk dat cliëntenorganisaties en adviesraden het thema bij de gemeenten agenderen. Kennisdossier onafhankelijke cliëntondersteuning. 

Mantelzorgbeleid door gemeenten: wat kunnen gemeenten doen om mantelzorg te ondersteunen en te stimuleren. Kennisdossier mantelzorgbeleid. 

Update handreiking advisering in het sociaal domein: aangevuld met nieuwe thema’s (Koepel ASD

Juridische vragen en antwoorden I en II (Koepel ASD): Juridische vragen van leden in 2016 en 2017