Nieuwsbrief 40

Geachte lezer, Nog net even op de valreep sturen we u hierbij nog een laatste nieuwsbrief vóór de vakantie. Het betreft een SPECIALE nieuwsbrief over de PARTICIEPATIEWET. In juni-juli 2014 zijn er verschillende bijeenkomsten gehouden door het land. Clip/Stimulansz bood in het ochtendprogramma informatie over de inhoud van de Participatiewet. Centraal hierbij stond de vraag: Waar kunt u als cliëntenraden invloed uitoefenen op de grote gemeentelijke vrijheid bij de uitvoering van deze wet? In overleg met de LCR heeft de Koepel Wmo-raden één van de bijeenkomsten gefilmd en omgezet naar enkele informatieve films op basis van inhoud, voorbeelden en onderwerpen. Wij wensen u een bijzonder prettige vakantie.

HET BUREAU VAN DE KOEPEL WMO-RADEN IS DE GEHELE MAAND AUGUSTUS GESLOTEN!

Cliëntenraden aan zet met de Participatiewet Waar kunt u als cliëntenraden invloed uitoefenen op de grote gemeentelijke vrijheid bij de uitvoering van deze wet?  Allerlei medezeggenschapsraden krijgen straks te maken met de Participatiewet. Hoe zit het met deze wet? Welke rol krijgen cliëntenraden? Wat moeten zij weten om invloed uit te kunnen oefenen? Hoe zit de wet eigenlijk in elkaar? De LCR biedt alle raden die in aanraking komen met de Participatiewet een breed informatieproject. Hiernaast:
 • Biedt de LCR in het najaar 24 workshops aan. Op dit moment kunnen raden via de website van de LCR aangeven wat voor thema zij interesse voor hebben.
 • Brengt de LCR een tiental factsheets uit, zoals: VN-verdrag mensen met een handicap, re-integratie instrumenten, cliëntondersteuning, privacy, Beschut werken/WSW/dagbesteding, nieuwe doelgroepen,  Loonkostensubsidie, Werkbedrijf en vrijwillig quotum.
 • Maakt de LCR een handreiking Cliëntenparticpatie als E-boek (verschijning eind juli – begin augustus 2014).
Samen met de inhoud van de workshops in het voorjaar (zie onderstaande films) bieden deze tools een prima vertrekpunt voor Cliëntenraden om met de nieuwe Participatiewet richting hun gemeenten aan de slag te gaan. Op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor @ttenderingsberichten op de website van de LCR Hier treft u de complete PowerPoint presentatie van Cliëntenraden aan zet met de Participatiewet.  Bekijk hier film 1  Project Ondersteuning Cliëntenraden bij de invoering van de Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015. Presentatie door Jetske de Jong van Clip/Stimulansz
 • Achtergrond voor de Participatiewet en Maatregelen WWB
 • Participatiewet en Maatregelen WWB / Invoering Participatiewet
Wat wordt geregeld met de Participatiewet?
 • Loonkostensubsidie / Loonkostensubsidie, 2 stappen
 • Voorziening beschut werken
 • Baangaranties / Vrijwillig quotum
 • 35 arbeidsmarktregio’s
 • Werkbedrijven
 • Wajong /WSW
Bekijk hier film 2  Opdracht: casussen nieuwe doelgroepen Participatiewet. Klik hier voor de PDF van deze casussen.
 • Pieter heeft een Wwb uitkering. Hij is 45 jaar oud en zit al 10 jaar in de bijstand. Ongeveer één keer per jaar komt hij bij de sociale dienst. Hij heeft nu een flinke afstand tot de arbeidsmarkt. Hij woont in een huis met zijn broer die een baan heeft bij een zorginstelling. Wat gaat er voor Pieter veranderen als de Participatiewet ingevoerd wordt?
Bekijk hier film 3  Opdracht: casussen nieuwe doelgroepen Participatiewet. Klik hier voor de PDF van deze casussen.
 • Sabine staat sinds juni 2014 op de wachtlijst voor de Wsw. Ze is 20 jaar, heeft het Syndroom van Down en heeft nu een Wajong uitkering. Ze wil dolgraag aan het werk bij de Sociale Werkvoorziening. Ze woont bij haar ouders. Wat gaat er voor Sabine veranderen als de Participatie ingevoerd wordt?
Bekijk hier film 4  Maatregelen WWB
 • Afschaffen Categoriale regelingen (Individuele inkomenstoeslag )
 • Kostendelersnorm (Hoe werkt het? / Wie en wat telt wel/niet mee? / Hervorming kind regelingen / Uniformering)
Bekijk hier film 5  Opdracht: Kostendelersnorm. Bij de invoering van de kostendelersnorm gaan gezinnen fors in inkomen achteruit. Daardoor kunnen betalingsproblemen of schulden of vervelende gezinsverhoudingen ontstaan. Doel van de kostendelersnorm: prikkel naar werk. Wat kan de gemeente (of andere partijen) doen om deze problemen te voorkomen? Bekijk hier film 6  Maatregelen WWB
 • Geüniformeerde arbeidsverplichtingen
 • Geüniformeerde maatregel
 • Tegenprestatie
Bekijk hier film 7  Opdracht over maatregelen WWB: De gemeente moet een verordening Tegenprestatie opstellen. Wat vindt u dat er heel goed geregeld moet worden in die verordening? Voor meer informatie over de participatiewet: Workshops najaar 2014 In het najaar 2014 volgt nog een ronde door het land met de Participatiewet als thema. Vanaf september kunt u zich dan inschrijven voor de workshops die het meest zijn gekozen. Klik hier voor meer informatie. Een persoonlijk verhaal  over de gevolgen van de Participatiewet Pauline Gransier hield voor de Tweede Kamer commissie een indrukwekkend persoonlijk verhaal over gevolgen van de Participatiewet op haar leven en zelfstandigheid. Pauline Gransier (26 jaar) studeert in Leiden aan de universiteit. Ze is redacteur en columniste en heeft een druk sociaal leven. Pauline is zwaar spastisch en ernstig slechthorend, waardoor ze o.a. niet kan lopen en niet kan telefoneren. Toch woont ze zelfstandig in haar eigen appartement en organiseert haar zorg op dit moment zelf. (…) Iedereen moet kunnen meedoen en kunnen bijdragen aan de samenleving volgens de participatiewet. Ook streeft de wet naar een inclusieve arbeidsmarkt voor mensen met en zonder beperking. Het bereikt echter het tegenovergestelde. Lees hier meer.
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam