Nieuwsflits over de voorziening Beschut Werk

Er is veel onduidelijkheid over de voorziening Beschut Werk. In deze nieuwsflis geven wij een kort overzicht. Wij geven u tevens een voorzet voor de vragen die u aan uw gemeente kunt stellen over de lokale situatie. 

Beschut Werk binnen de Participatiewet 2015 is een nieuwe voorziening die gemeenten kunnen inzetten. Beschut Werk is bedoeld voor mensen die uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden hebben tot arbeidsparticipatie. De nieuwe voorziening biedt kansen voor mensen om naar vermogen mee te doen in de samenleving en daarbij zijn aangewezen op ondersteuning van de gemeente. Klik hier voor meer info.