Ontwikkelingen na decentralisatie sociaal domein

18 december 2017

De publicatie Overall rapportage sociaal domein 2016. Burgers (de)centraal van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) geeft inzicht in de ontwikkelingen in het gedecentraliseerde sociaal domein.
In huishoudens met problematische schulden komt het gebruik van voorzieningen in het sociaal domein tweeënhalf keer zo vaak voor als bij huishoudens zonder. Tussen 2015 en 2016 nam de hulp die mensen in de Wmo krijgen van een beroepskracht af en raadsleden hebben te weinig tijd, kennis en vaardigheden om hun taken goed uit te kunnen voeren. Dit zijn enkele van de belangrijkste conclusies uit de Overall rapportage sociaal domein 2016. Lees meer.