Op zoek naar nieuwe aanpakken

Stappen zetten in het vernieuwen van het sociaal domein vraagt van zowel gemeente als inwoners om innovaties in denken en doen. Dat betekent: experimenteren, evalueren en van elkaar leren. En slim gebruik maken van kennis. ‘Mijn notitieboek, (onder)Zoektocht in het sociaal domein’, laat op laagdrempelige wijze door middel van drie voorbeelden zien wat er mogelijk is. In dit boekje ga je samen met een (fictieve) wethouder en directeur sociaal domein op zoek naar beloftevolle aanpakken waar de gemeente van kan leren. Hoe kunnen de betrokkenen samen échte vernieuwing realiseren in de gemeentelijke praktijk van het sociaal domein? Welke rol kan onderzoek daarbij spelen?
Nieuwsbrief nummer
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam