OPROEP: Versterking en borging cliëntenparticipatie werk en inkomen

Movisie gaat samen met de LCR aan de slag met een project ‘Versterking en borging cliëntenparticipatie werk en inkomen’. Dat project heeft als doel een quick scan te ontwikkelen, die als leidraad gebruikt kan worden voor het lokale goede gesprek tussen gemeenten en raden over hoe de medezeggenschap en denkkracht van cliënten/ervaringsdeskundigen/gebruikers op het terrein van werk en inkomen versterkt en beter geborgd kan worden. Hiervoor is men o.a. op zoek naar een of twee praktijken waarbij de adviesraad sociaal domein zich naast Wmo ook richt op Werk en inkomen/PW. U kunt zich hiervoor aanmelden bij K.Sok@movisie.nl o.v.v. Versterking en borging cliëntenparticipatie werk en inkomen
Nieuwsbrief nummer
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam