Overgebleven geld van de Wmo in Helmond op de juiste manier besteed

Op veel plaatsen in het land is momenteel discussie over de overgebleven zorggelden van gemeenten. In het land gaat men er over heel verschillend mee om. Hier een voorbeeld uit Helmond waar een deel van het geld naar het ‘Stadslab’ gaat. Het Helmondse stadsbestuur nam zelf het initiatief voor de extra vergadering. Vanwege de onrust, vanwege de verkeerde beeldvorming. De afgelopen dagen kreeg de gemeente een stortvloed aan kritiek over zich heen toen bekend werd dat miljoenen aan overgebleven zorggeld onder andere worden besteed aan het Stadslab. Oftewel, naar initiatieven van inwoners: een kookboek voor autistische kinderen of speeltoestellen die energie opwekken. Wethouder Nathalie van der Zanden maandag af te rekenen. "Het klinkt misschien flauw, maar in Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) komt het woordje 'zorg' niet voor", aldus de wethouder. Ze wil er maar mee aangeven dat er veel wordt betaald met Wmo-geld. Natuurlijk, ouderen krijgen hulp bij het huishouden of kunnen een scootmobiel aanvragen. Maar het geld gaat ook naar het verminderen van overlast in de wijk, het voorkomen van huiselijk geweld of het stimuleren van vrijwilligerswerk. Lees hier meer: http://stadslabhelmond.nl/projecten/