Pragmatisme prevaleert boven rechtsgelijkheid voor inwoners gemeente Zundert

N.a.v. de uitspraak van de CrvB op 18 mei 2016: Inwoners die bezwaar hebben gemaakt tegen de toegekende uren Hulp bij Huishouden (HbH) op basis van een nieuwe indicatie onder de Wmo2015, krijgen hun “oorspronkelijke” uren terug. Inwoners die géén bezwaar hebben gemaakt, ontvangen als tussenoplossing gratis dienstencheques tot nieuw beleid wordt vastgesteld. Deze oplossing wordt gezien als een vorm van rechtsongelijkheid waar de Participatieraad Zundert grote moeite mee heeft.

Oproep aan Adviesraden die hiermee ook te maken hebben: Hoe gaat uw gemeente om met dit vraagstuk?

De Participatieraad Zundert roept politiek en College op om inwoners die wel en geen bezwaar hebben gemaakt tegen de toegekende Hulp bij Huishouden, gelijk te behandelen. Het advies van de Participatieraad is: geef alle inwoners (bezwaarmakers en niet bezwaarmakers) voorlopig de uren HbH terug op basis van de oude indicatie van vóór de Wmo2015. De gemeenteraad heeft desondanks toch met meerderheid besloten de uitvoering te handhaven tot nieuw beleid is vastgesteld. Op dit moment is nieuw beleid “een gestructureerd huishouden” in voorbereiding. Bijlagen: Zie onderstaande brieven van de Participatieraad Zundert aan wethouder en raadsfracties van de gemeente Zundert 10-12-2016 en 19-01-2017
Nieuwsbrief nummer
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam