Praktische informatieset Project Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA)

Als Koepel Adviesraden Sociaal Domein hebben wij in 2017 in opdracht van het ministerie van VWS het project geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) uitgevoerd. Een intensief, boeiend, verrijkend maar ook emotioneel zwaar traject waarin we met verschillende partijen en betrokkenen (slachtoffers, daders, professionals) zijn opgetrokken. Met als doel: adviesraden en gemeenten bewust maken van problemen die rond de thematiek van geweldsslachtoffers een rol spelen.

Wat is GIA?

Geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) betreft een brede groep van slachtoffers: partnergeweld, vrouwen- en kindermishandeling, ouderenmishandeling en de groep van LHBT. Slachtoffers lopen niet te koop met hun leed. De praktijk leert dat sommige vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties ook te weinig herkend worden als ze zich voordoen of wanneer slachtoffers signalen afgeven. De wereld van geweld is onvoorspelbaar, is vaak onzichtbaar maar komt voor in alle geledingen van de samenleving. De samenleving hoort wel van incidenten maar staat er niet bij stil bij geweld feitelijk plaats vindt dichtbij: in alle gemeenten, in huiselijke kring en in professionele omgevingen.

Praktische informatieset

Vertegenwoordigers van 7 adviesraden en meerdere ervaringsdeskundigen hebben meegewerkt aan de totstandkoming van een informatieset. De informatieset bestaat uit: Voor de inhoudelijke ondersteuning heeft de stichting Zijweg een belangrijke bijdrage geleverd als medeorganisator. Ook hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van de kennis en deskundigheid van Movisie en Federatie Opvang.

Waarom is inzet vanuit adviesraden zo belangrijk?

Met dit project en de informatieset willen we adviesraden en gemeenten bewust maken van problemen die rond de thematiek van geweldsslachtoffers een rol spelen. Alom wordt geconstateerd dat gemeenten zich in het algemeen onvoldoende bewust zijn van het verschijnsel GIA, het leed en de gevolgen die worden veroorzaakt voor het dagelijks leven nu en op termijn. De Adviesraden Sociaal Domein kunnen een belangrijke rol vervullen in het agenderen van dit thema op de gemeentelijke agenda.  

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam