Rapportage Mensenrechten in Nederland

Het besteedbaar inkomen van mensen met een beperking is de afgelopen vijf jaar fors verslechterd. Dit concludeert het College voor de Rechten van de Mens in hun jaarrapport over armoede in Nederland. Het College pleit voor een Nationaal Programma tegen armoede en sociale uitsluiting. Ieder(in) sluit zich hierbij aan. Lees hier de:
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam