Ruimte voor Raden film

Tijdens de Hannie van Leeuwenlezing in Den Haag werd officieel de voorlichtingsvideo “Met samenwerken bereiken we meer!” gepresenteerd. Een korte film over burger- en cliëntenparticipatie en betrokkenheid van cliënten en inwoners in het Sociaal Domein. Deze video is een gezamenlijk initiatief van 4 landelijke organisaties actief in het Sociaal Domein: Landelijke Cliëntenraad (LCR), LOC Zeggenschap in zorg, Koepel Adviesraden Sociaal Domein en de Woonbond. Deze Ruimte voor Raden film gaat in op de vraag: Waarom willen we cliënten en inwoners betrekken bij gemeentelijk beleid? Klik hier voor de complete film.