Ruimte voor Raden film

Tijdens de Hannie van Leeuwenlezing in Den Haag werd officieel de voorlichtingsvideo “Met samenwerken bereiken we meer!” gepresenteerd. Een korte film over burger- en cliëntenparticipatie en betrokkenheid van cliënten en inwoners in het Sociaal Domein. Deze video is een gezamenlijk initiatief van 4 landelijke organisaties actief in het Sociaal Domein: Landelijke Cliëntenraad (LCR), LOC Zeggenschap in zorg, Koepel Adviesraden Sociaal Domein en de Woonbond. Deze Ruimte voor Raden film gaat in op de vraag: Waarom willen we cliënten en inwoners betrekken bij gemeentelijk beleid? Klik hier voor de complete film.
Nieuwsbrief nummer
Geachte lezer, Met een ALV en een mooie 5e Hannie van Leeuwen-Lezing achter de rug stevenen we af op de laatste weken van het jaar. En zoals altijd is er weer veel te melden over het sociaal domein. Na alle ophef over de overschotten van zorggelden in de gemeenten, dienen de Tweede Kamerverkiezingen zich al weer aan. In maart van het komende jaar is het weer zover. Vooralsnog lijkt de onvrede over de zorg in Nederland hét verkiezingsthema. Net hebben we de gevolgen voor zorg en welzijn van de miljoenennota tot ons kunnen nemen en nu volgen alle partijstandpunten op dit gebied elkaar in ras tempo op. De komende maanden zal de zorg een belangrijk thema zijn in aanloop naar de verkiezingen en volgen er uiteraard analyses van de verkiezingsprogramma's van de verschillende politieke partijen. Wij stellen alles in het werk om u optimaal op de hoogte te houden en proberen u middels onze nieuwsbrief, nieuwsflitsen, de websites, social media en de ladekast goed te informeren. Heeft u op- of aanmerkingen, vragen of oplossingen? U kunt ze met ons delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl  Het bureau van de Koepel is gesloten van 16 december t/m 2 januari 2017. 
Nieuwscategorie

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam