Website subsidieprogramma 'Voor elkaar' gelanceerd

08 juni 2018

In 2018 verandert er het één en ander voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties. De vouchers worden afgeschaft. Daarvoor in de plaats komen vanaf 2019 projectsubsidies die aangevraagd kunnen worden bij ZonMw.

Op de website Voor Elkaar! vindt u alle informatie hierover en over hoe patiënten- en gehandicaptenorganisaties mee kunnen denken over het programma kader en projectsubsidies (volgens het gestelde kader VWS). Verder is er een link te vinden naar een enquête. Deze enquête is een eerste inventarisatie naar de wensen en behoeften van diverse patiënten- en gehandicaptenorganisaties om het programmakader verder vorm te geven. 
(bron: nieuwsbrief Mind mei 2018)