Nieuwsbrieven

02 maart 2018

Save the Date: 6 april

Het is een intrigerende ontwikkeling. In steeds meer gemeenten eisen de Adviesraden Sociaal Domein de laatste jaren hun plek op. Deze omwenteling van de plaatselijke democratie gaat niet...

26 februari 2018

Het is voor gemeenten elke vier jaar weer een uitdaging: jongeren naar de stembus lokken voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ondanks het opkomstbevorderende gebruik van social media blijft het lastig om jongeren te laten stemmen voor de...

26 februari 2018

Na drie jaar Participatiewet kan de LCR niet tevreden zijn. Gemeenten kunnen aangeven dat zij tevreden zijn met hun uitvoering, maar cliënten en werkgevers denken hier anders over. Een deel van de jonggehandicapten valt tussen wal en...

26 februari 2018

Samenwerking tussen gemeenten levert geen kostenbesparing op en leidt niet tot meetbaar betere dienstverlening aan burgers, concluderen Maarten Allers en Tom de Greef van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere...

26 februari 2018

Sociale wijkteams hebben hun handen steeds voller aan de aanpak van complexe en meervoudige problematiek, blijkt uit onderzoek van Movisie. Steeds meer gemeenten werken mogelijk daarom met doelgroep-specifieke teams. 

...

26 februari 2018

‘Participatie op gelijke voet’ is het doel van de Wmo en het VN-verdrag. De wijk is een belangrijke plek om dit vorm te geven. Er wordt dus veel verwacht van de wijk als plek, bijvoorbeeld bij sociale inclusie van mensen met een...

26 februari 2018

Hoewel een parttime zorgpension niet voor iedereen een oplossing is, reageren zowel mantelzorgers als cliënten positief op het idee. Dat blijkt uit de resultaten van een korte peiling onder bijna 700 mensen die voor één of meerdere...

26 februari 2018

Jongerenwerk in gemeenten kan de Nederlandse schatkist veel geld besparen, dat blijkt uit onderzoek van Participe Advies in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wat het financiële effect is van jongerenwerk...

26 februari 2018

Op woensdag 21 maart zijn er Gemeenteraadsverkiezingen. Alle Nederlanders vanaf 18 jaar mogen dan stemmen. Wat betekent dat voor de 2,5 miljoen mensen in Nederland die grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen? Stemmen is...

26 februari 2018

Werken heeft een positief effect: men voelt zich nuttig, en ervaart het leven als meer zinvol dan mensen zonder werk. Dit geldt uiteraard ook voor mensen met een aandoening of beperking. Kwantitatief onderzoek van Ieder(in), MIND...