Nieuwsbrieven

18 december 2017

'Onze tijd kent een enorme behoefte aan verantwoording. Het liefst in kant en klare cijfers. Maar cijfers zeggen mij niets. Wel de verhalen uit de gesprekken met inwoners en professionals. En dat leidt tot onorthodoxe keuzes. Als ik het...

18 december 2017

De kick-off van het project Menselijke Maat vond op dinsdag 28 november plaats in de gemeente Exloo. Dit gezamenlijke project van de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen (‘BOCE-gemeenten’) werd door wethouder Jan Bos (namens de...

18 december 2017

In het nieuwe regeerakkoord is aandacht voor Onafhankelijke Cliëntondersteuning. De Koepel van Adviesraden Sociaal Domein hecht vanuit landelijk inwonersperspectief zeer veel waarde aan onafhankelijke cliëntondersteuning. Om die reden...

18 december 2017

Mensen met een beperking krijgen nog steeds niet de zorg en ondersteuning ondanks de beloftes om de langdurige zorg te hervormen. Na drie jaar hervormingen en decentralisaties krijgen mensen met een levenslange en levens brede beperking...

18 december 2017

‘Kom met één regeling en één loket voor jeugd met een levenslange beperking.’ Dat bepleit Ieder(in) in een brief aan de Tweede Kamer. Kinderen en jongeren met een levenslange of langdurige beperking en hun gezinnen krijgen niet de zorg...

18 december 2017

In de bijgevoegde nieuwsbrief schetsen we in 5 stappen hoe u te weten komt ‘hoe cliënten er over denken’. Lees meer in onderstaand document. 

18 december 2017

Platform31 start met een serie over nieuwe dilemma’s en perspectieven op participatie. Hierin laten we wetenschappers en opiniemakers aan het woord die een interessant nieuw licht werpen op de dilemma’s rond participatie, als gevolg van...

18 december 2017

Valt een bezoek aan de dokter wel of niet onder het eigen risico? Wie kan mij helpen om sneller behandeld te worden? En hoe zit het precies met de zorgtoeslag? Veel Nederlanders weten het antwoord op deze vragen niet. Om hier...

18 december 2017

Het project “Sociaal wijkteam: de nieuwe poortwachter” in Zwolle brengt wijkteams en handhavers op één lijn....

17 december 2017

Inmiddels hebben de leden van de Koepel een officiële  mailing ontvangen over het FORUM. Sinds kort is het forum online (www.koepeladviesradensociaaldomein.nl)...