Nieuwsbrieven

27 september 2017

Sociale partners hebben in het sociaal akkoord van 2013 afgesproken dat er 100.000 extra banen komen voor mensen met een ziekte of handicap, de zogenaamde banenafspraak. In de participatiewet is geregeld dat de sector overheid (overheid...

27 september 2017

Inmiddels is de nieuwe COMMUNITY van de Koepel online en zijn al circa 120 leden aangemeld en deels actief. Naar verwachting zullen we in de loop van oktober het nieuwe forum breed introduceren richting alle leden van de Koepel. Het...

27 september 2017

Gemeenten bieden onafhankelijke cliëntondersteuning, maar de meerderheid van familieleden van iemand met een verstandelijke beperking weet dit niet. Zij zijn ook niet allemaal bekend met het Wmo-loket of het sociaal wijkteam. Dit blijkt...

27 september 2017

Wie kan werken maar daarvoor wel een beschutte werkplek nodig heeft, moest tot voor kort afwachten totdat de gemeente voor hem of haar een indicatie-advies wilde aanvragen bij het UWV. Zelf aanvragen ging niet. Dat kan nu wel! Om deze...

27 september 2017

Jongeren die volwassen worden: waar lopen ze tegenaan en waar hebben ze behoefte aan? In...

27 september 2017

Ervaringsdeskundigheid: de vaardigheid om kennis en ervaring over de eigen beperking of aandoening zodanig te kunnen inzetten dat dit ondersteunend is voor anderen met een soortgelijke beperking. Deze 5 bijzondere films zijn gemaakt in...

27 september 2017

De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) is een adviesraad van de regering en het parlement. De Raad voor het openbaar bestuur kent twee opdrachtgevers: de Staten-Generaal en de regering. De meeste adviesaanvragen bereiken de Raad van de...

27 september 2017

Als adviesraad kun je je de vraag stellen: zitten wel de juiste mensen aan tafel? Als het over jeugd gaat, moeten zij dan niet aan tafel zitten? De jeugd is nu niet of nagenoeg niet vertegenwoordigd in de adviesraden Sociaal Domein....

27 september 2017

Er wordt veel gesproken over vernieuwing van cliëntenparticipatie. Het lijkt wel of cliëntenparticipatie is vastgelopen. Want waar komt de roep om vernieuwing anders vandaan? Met het oog op decentralisatie en transities in het sociaal...

27 september 2017

3 nieuwsbrieven burgerconsultatie van Achtkarspelen, als vervolgbericht op nieuwsbrief nr. 61/

  • Nieuwsbrief Burgerconsultatie Achtkarspelen febr.
  • Nieuwsbrief Burgerconsultatie Achtkarspelen maart
  • ...