Nieuwsbrieven

24 augustus 2018

Een verordening in begrijpelijke taal? Wordt er in uw gemeente aandacht aan besteed? Is dit een punt van aandacht van uw Adviesraad in de gesprekken met de gemeente?

24 augustus 2018

Overal in het land werken professionals en VN-Ambassadeurs aan een steeds meer inclusieve samenleving. Allemaal dromen we van die samenleving waarin iedereen beperkt of niet, gezond of (chronisch) ziek, van elke huidskleur, van elke...

24 augustus 2018

Met doorbraakprojecten innovatie in hulp en ondersteuning bewerkstelligen, met als uiteindelijk doel dat de inwoner er beter van wordt. Dat gebeurt in Weert, waar projecten zijn gestart die een fundamentele verandering teweeg hebben...

24 augustus 2018

De gehandicaptenzorg is flink veranderd de afgelopen jaren. Dat merk je in je werk als professional. Waar loop jij tegenaan in het contact met mensen met een beperking? Hoe kun je hierin beter samenwerken en wie heb je daarvoor nodig? U...

24 augustus 2018

De VNG plaatst in een reactie vraagtekens bij de manier waarop vanaf 2021 duizenden mensen met psychische stoornissen vanuit de Wmo naar de Wet langdurige zorg (Wlz) uitstromen. De VNG, de G4, de G40 en de gemeentelijke werkgroep GGZ...

24 augustus 2018

Hoe kan technologie mensen in het dagelijks leven helpen? Niet iedereen is even bekend met de mogelijkheden die er zijn. En soms is het ook moeilijk voor te stellen. Daarom zijn er op verschillende plaatsen in Nederland onder namen als...

24 augustus 2018

De thuisadministratie van Humanitas heeft bij 82% van de deelnemers impact op het gebied van geld- en regelzaken. Deelnemers krijgen niet alleen een overzicht van hun inkomsten en uitgaven (meer dan 60%), maar weten ook waar ze...

24 augustus 2018

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met 12 herindelingsvoorstellen. Hierbij zijn 37 gemeenten betrokken. Dit betekent dat erbij de start van 2019 nog 355 gemeenten zijn. Nu zijn dat er 380....

24 augustus 2018

Met het Koplopers programma wil de VNG een extra impuls geven aan al lopende initiatieven van gemeenten gericht op het volwaardig meedoen van inwoners met een beperking. Samen met de Alliantie VN-Verdrag* (een groep cliënten- en...

24 augustus 2018

Om diepgaand inzicht te krijgen in achterliggende drijfveren van verschillende groepen Nederlanders anno 2018, voerde I&O Research van midden 2017 tot midden 2018 grootschalig onderzoek uit naar waarden in Nederland....