Nieuwsbrieven

02 april 2018

Minister De Jonge (VWS) stuurde de Tweede Kamer het deelrapport 'Zicht op de Wmo 2015: Ervaringen van melders, mantelzorgers en gespreksvoerders' van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). U kunt dit rapport...

02 april 2018

Hoe vaak doen we dat echt? Evalueren hoe het gegaan is met de adviezen van de cliëntenadviesraad? Het volgen van het advies is al een opgave op zich. Het evalueren hoe adviezen tot stand komen en of het doel treft vraagt een extra blik...

02 april 2018

De afgelopen maanden is er achter de schermen hard gewerkt aan de crisiskaart, zodat iedereen in Nederland die de crisiskaart wil hebben, deze kan krijgen. De crisiskaart bevat belangrijke informatie over wat professionals of omstanders...

02 april 2018

De afgelopen tijd is in de gemeente Berkelland met inwoners en professionals gewerkt aan een nieuw beleidskader voor het Sociaal Domein. Aan de hand van gezamenlijke bepaalde thema’s Werken vanuit de bedoeling, Meedoen, Veilig thuis en...

02 april 2018

De rol van overheden in het verwezenlijken van Friese burgerinitiatieven is in beeld gebracht. Het Friese onderzoeks- en adviesbureau Partoer heeft in opdracht van de provincie Fryslân een uitgave geschreven over ‘Burgerinitiatieven en...

02 april 2018

Jongeren die in armoede leven willen graag meepraten over het armoedebeleid. Zij weten zelf heel goed waar zij behoefte aan hebben. Ze weten alleen niet hoe ze dit zelf moeten aanpakken. Gemeenten kunnen deze ervaringsdeskundigen...

02 april 2018

De Eindhovense gemeenteraad heeft naar wens van wethouder Renate Richters (zorg, GroenLinks) ingestemd met het stopzetten van de pilot met een ombudsman voor het sociaal domein. Eind februari publiceerde die nog een kritisch rapport...

02 april 2018

Nog nooit op bezoek geweest in een zelfregiecentrum? Neem een kijkje via de infodoc van het Zelfregiecentrum Weert. Hier komen bezoekers, vrijwilligers en...

02 april 2018

Dit jaar bestaat de Seniorenraad Kerkrade 25 jaar. Ter gelegenheid hiervan organiseert dit gemeentelijk adviesorgaan  op 27 september a.s. in Kerkrade een symposium over vitaal thuis ouder worden.
De Seniorenraad Kerkrade nodigt...

02 april 2018

Hardenberg is de meest toegankelijke gemeente van Nederland voor mensen met een beperking. Als Koepel willen we Hardenberg van harte feliciteren met deze mooie titel.
De jury is bijzonder gecharmeerd van de ‘gewoon doen-aanpak’...