Kwaliteit

De opdracht van de transformatie van het sociaal domein bestaat uit het behalen van een aantal maatschappelijke doelen: o.a. zelfredzaamheid en participatie van (kwetsbare) inwoners. Het thema kwaliteit roept veel vragen op: Wat moet er gebeuren om de doelen van zelfredzaamheid en participatie te behalen?  Sturen we op resultaten of op “waarden”? Waar moet beleid in algemene zin aan voldoen volgens (kwetsbare) inwoners? Wat vinden wij belangrijk vanuit het perspectief van de (kwetsbare) inwoners? Wat is er nodig om onze inwoners een gevoel van welbevinden te laten ervaren in onze gemeente”? Hoe meten we of we de maatschappelijke doelen van zelfredzaamheid en participatie behalen? In deze lade vindt u ons werkdocument Toetsingskaders. Dit document kan u behulpzaam zijn bij het adviseren, evalueren en bij de dialoog met inwoners, met elkaar en met de gemeente.  

Er zijn nog geen documenten die voldoen aan uw selectie. Dat kan zijn omdat u geen lid bent van de Koepel. U kunt een ander thema kiezen. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op.

U kunt hier inloggen

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam