Toegang

De inwoner doet een melding bij de gemeente dat hij behoefte heeft aan maatschappelijke ondersteuning. De inwoner mag zelf een persoonlijk plan indienen waarin hij aangeeft wat hij nodig heeft aan ondersteuning.  Na de melding doet de gemeente onderzoek naar de situatie van de inwoner. Dat betekent in de meeste gevallen een gesprek, waarin een medewerker van de gemeente of iemand die dat namens de gemeente doet, samen met de inwoner bekijkt wat de persoonlijke situatie is en wat hij nodig heeft om zelfredzaam te zijn en te kunnen meedoen aan de samenleving. Doel is om samen met de inwoner tot een goed afgewogen en onderbouwd plan voor ondersteuning te komen.  Zie hiervoor de AVI documenten. Huis voor de Zorg ontwikkelde een mooi voorbereidingsdocument op het gesprek. Platform Mantelzorg Overijssel ontwikkelde ook een speciaal voorbereidingsdocument voor naasten. Mezzo schreef een brochure over de positie van de mantelzorger in het onderzoek. (Informatie over het familie-groepsplan in het kader van de Jeugdwet vindt u in de lade Burgerkracht).  

Er zijn nog geen documenten die voldoen aan uw selectie. Dat kan zijn omdat u geen lid bent van de Koepel. U kunt een ander thema kiezen. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op.

U kunt hier inloggen

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam