Nieuws van de Koepel

Gevonden 1 - 10 van 19 documenten

Agenda spreekuur Koepel Adviesraden Sociaal Domein alleen voor leden

Agenda spreekuur Koepel Adviesraden Sociaal Domein alleen voor leden  Dinsdagavond 6 december is er tussen 20 en 21 uur nog een ledenspreekuur. Meer informatie hier.

Algemene Ledenvergadering Koepel voorjaar 11 mei in Utrecht

De ALV staat gepland op 11 mei vanaf 13.30 uur in Utrecht (congreslocatie Domstad, Koningsbergerstraat 9 in Utrecht). Hier treft u het complete programma PDF etc.. Leden kunnen zich aanmelden met deze link.

Blog: Ervaringsdeskundigheid in adviesraden (3)

Weblog van Antoinette Kat (beleidsmedewerker van de Koepel) met als titel: DE LIFT. Adviesraden sociaal domein gaan over een breed beleidsterrein waarbij op actuele zaken ervaringsdeskundigheid een belangrijke bijdrage kan leveren. In deze blog wil ik een van de verhalen meegeven uit een grote stad waar op het eerste gezicht alles toch zo goed geregeld was. Klik hier voor de hele blog. 

Blog: Participatie van GGz-cliënten in het gemeentelijk sociaal domein kan en moet beter

Auteur: Oebele Herder, adviseur in het sociaal domein en lid Taskforce GGz. 12 september jl. organiseerde de Taskforce GGz een werkconferentie voor (Wmo-)beleidsmakers bij gemeenten, cliënten(vertegenwoordigers) en familie, met als doel de samenwerking en het begrip tussen de verschillende partijen te versterken en op die manier tot beter, passender beleid te komen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Voornaamste conclusie: de systeemwereld moet veel beter aansluiten op de leefwereld.

De Koepel organiseert 10 thema bijeenkomsten over ervaringsdeskundigheid in Adviesraden

In opdracht van de staatssecretaris Van Rijn van VWS, voert de Koepel Adviesraden Sociaal Domein het project Ervaringsdeskundigheid uit.

Eropuit, gemeente- en adviesraad!

Eropuit, gemeente- en adviesraad! Inwoners betrekken bij beleid en veranderingen in voorzieningen lukt alleen als adviesraden, gemeenteraden en gemeenten er gezamenlijk op uit gaan, naar die inwoners toe. Daarvoor zijn de raden en de gemeente tenslotte op aarde, vindt Inge van Dommelen. Lees hier het hele artikel van Inge van Dommelen (directeur Koepel) uit WMO Magazine. 

Gemeente Raalte vraagt: Gouddelver

BLOG Betty Stam: Gemeente Raalte vraagt: Gouddelver Onlangs kreeg ik via social media een vacature van mijn eigen gemeente onder ogen: Gemeente Raalte zoekt: “Gouddelver”. Dit wekte acuut mijn nieuwsgierigheid op, “Zit er goud in de bodem? Wie weet onder mijn eigen huis? Memphis Depay kocht een huis in Heeten; wist hij meer dan ik? Onze eigen amateurarcheoloog en politicus Bert Terlouw had ik er nog nooit over gehoord….en hij weet echt alles over de bodemschatten in de gemeente Raalte”.

Het VN-verdrag, maar dan gemakkelijk ‘Ontoegankelijk vind ik mateloos irritant’

‘Onlangs heeft de Nederlandse overheid afgesproken beter op te gaan letten dat mensen met een beperking krijgen waar ze recht op hebben.’ Met het boek Rechten van alle mensen met een handicap slaagt Willemijn Steutel erin het ‘VN-verdrag voor personen met een handicap’ begrijpelijk te maken voor laaggeletterden. Wmo Magazine vraagt haar wat daar bij komt kijken. Martijn da Costa (ZonMW, Koepel Adviesraden Sociaal Domein) en staatssecretaris Van Rijn reageren op het boek. Lees hier het artikel uit WMO Magazine. 

Jantine Kriens tijdens de Hannie van Leeuwenlezing: Adviesraden moeten veranderen en verbreden.

'Sociale wijkteams houden zich nog te veel bezig met de kleine groep mensen die meerdere vormen van zorg en ondersteuning nodig heeft. Dat gaat ten koste van de groep waar ze zich op zouden moeten richten.' Dat zei Jantine Kriens, voorzitter van de VNG-directieraad, tijdens de Hannie van Leeuwenlezing 2016. Ook vroeg Kriens zich af, of de lokale adviesraden de mensen die maatwerk nodig hebben wel goed genoeg kennen om gemeenten te kunnen adviseren over welk beleid nodig is: ‘Ik kan mij voorstellen van niet en dat is geen verwijt.

Juridische vragen leden Koepel

Leden van de Koepel kunnen kosteloos terecht bij de Koepel met juridische vragen over Wmo- Jeugdwet en Participatiewet. Als abonnee kan de Koepel met o.a. juridische vragen terecht bij Stimulansz. Het abonnement biedt nog meer voordelen.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam