Nieuwsbrief 69

Gevonden 1 - 10 van 14 documenten

Right to Challenge in uw gemeente!

U wilt aan de slag met Right to Challenge (R2C)… Maar hoe? Door R2C te vragen een bijeenkomst te faciliteren in uw woonplaats. Voor bewoners, ambtenaren en bestuurders. Mét eigen ervaringsdeskundigen van R2C. Meer weten? Mail naar info@righttochallenge.nl.

Aanbod informatiebijeenkomst VN-verdrag wonen

Wilt u aan de slag met het VN-verdrag handicap en dit inzetten om goed wonen voor iedereen te kunnen realiseren? Organiseer dan in het najaar een informatiebijeenkomst voor de regionale belangenbehartigers van mensen met een beperking of een psychische kwetsbaarheid, of voor de adviesraden sociaal domein of huurderscommissies in jullie regio. Mind kan u hierbij faciliteren. Meer weten? Neem dan z.s.m.

Benut ervaringen, een nieuwe methodiek voor cliëntenparticipatie

‘Wie ervaren dag in dag uit de dienstverlening van gemeenten of instellingen? De cliënten zelf! Dus benut hun ervaringen.’ Tijdens het voorjaarscongres van Divosa is de folder ‘Benut mijn ervaring’ gepresenteerd. Daarin leggen ze kort de methodiek ‘benut ervaringen’ uit en presenteren ze het ondersteuningsaanbod voor cliëntenadviesraden van Stimulansz aan gemeenten. Wilt u de gemeente aanspreken op ons aanbod en/of ons uitnodigen voor een gratis kennismakingsgesprek?

Breed front wil snel aan tafel over loondispensatie

Een breed front van maatschappelijke partijen wil zo snel mogelijk met staatssecretaris Tamara van Ark om tafel over het plan voor loondispensatie. Dit plan heeft (grote) negatieve gevolgen voor mensen met een beperking en hun economische zelfstandigheid. Bovendien is het plan, zo stellen de organisaties, strijdig met mensenrechten. Gevraagd is om voor de zomer het gesprek aan te gaan over aanpassing van het kabinetsplan voor loondispensatie. Meer lezen >>>

Eigen bijdrage Wmo omlaag, zorgen Wlz blijven

In het regeerakkoord staat dat het kabinet het eigen bijdragen-beleid zal aanpassen. Wat betreft de Wmo voegt de regering de daad bij het woord. Aangekondigde maatregelen voor de Wlz geven minder reden tot blijdschap. Lees meer >>>

Gespreksleidraad en Wegwijzers 18+

Sommige jongeren van 18 jaar en ouder hebben problemen waar ze zelf niet goed uitkomen. Het vinden van de weg naar de juiste ondersteuning is ingewikkeld. Ook hulpverleners en wijkteammedewerkers lopen hier tegenaan. De 6 wegwijzers 18+ van Stimulansz helpen op een gestructureerde manier bij het herkennen en benoemen van de problemen die een jongere ervaart. En ze wijzen de weg naar een passende oplossing.

Hoe ervaren mensen zelf beschut werken?

Hoe ervaren de mensen die via de sociale werkvoorziening of in een bedrijf beschut werken hun situatie? Hoe gaat het met hun werk? Wat gaat goed? Wat kan beter? Dat wil de Landelijke Cliëntenraad graag weten om beter voor de belangen van mensen die beschut werken op te kunnen komen. Deelname is volledig anoniem: het achterlaten van naam en adres is niet nodig. Wie dat wil kan een mailadres achterlaten zodat de LCR nog contact kan opnemen voor aanvullende vragen. Klik voor: de vragenlijst van de LCR over beschut werken

Inspirerend magazine over samenspel gemeente en inwoners

Hoe ga je als gemeente om met de veranderende rol van inwoners? Hoe bereik je dat ze effectief meedoen, meedenken en meebeslissen? Het eenmalige magazine BuitensteBinnen laat zien hoe gemeenten in Nederland daar inhoud en vorm aan geven. Magazine lezen >>>  

Inzicht in 'Wat (niet) werkt' bij arbeidsparticipatie van jongeren

De afgelopen jaren is de jeugdwerkloosheid gedaald. Toch is er in ons land een relatief grote groep jongeren die geen betaald werk heeft en die ook geen onderwijs volgt. Hoe kun je de arbeidsparticipatie van jongeren bevorderen? Naar schatting zijn 66.000 jongeren tussen de 18 en 27 jaar niet in beeld bij gemeenten of UWV voor begeleiding naar werk. Zij worden ook wel de ‘onzichtbare jongeren’ genoemd.

Minister en VNG zijn het niet eens over 'abonnementstarief' Wmo

De VNG geeft aan dat de maatregel (een gelijke eigen bijdrage aan Wmo-voorzieningen voor alle gebruikers) ertoe leidt dat inwoners met hogere inkomens die de huishoudelijke hulp al jarenlang zelf betalen, aanspraak kunnen maken op hulp op kosten van de gemeenschap. Dat gaat ten koste van de mensen die dit niet zelf kunnen regelen en betalen. Naar de mening van de VNG is de voorgenomen maatregel bovendien in strijd met het uitgangspunt van de eigen verantwoordelijkheid in de Wmo.

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam