Doelgroepen

Het liefst willen we het woord doelgroep niet meer gebruiken. In de praktijk blijkt het nog te vroeg om dit woord te schrappen. In deze lade vindt u informatie over verschillende onderwerpen en specifieke groepen in de samenleving: mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een psychische aandoening, eenzaamheid, armoede en sociale uitsluiting, dementie, zwerfjongeren, mantelzorgers, huiselijk geweld etc. Het project GIA (Geweld in afhankelijkheidsrelaties) van de Koepel leverde een mooie set informatie op. Het is helemaal in samenwerking met slachtoffers en daders samengesteld. Het vormt een goede basis voor het gesprek over dit thema.  

Er zijn nog geen documenten die voldoen aan uw selectie. Dat kan zijn omdat u geen lid bent van de Koepel. U kunt een ander thema kiezen. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op.

U kunt hier inloggen

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam