Artikelen

Gevonden 1 - 10 van 12 documenten

Voorzitter zijn van een adviesraad: droombaan, pittige klus of iets daar tussenin? Feit is dat de voorzitter een belangrijke rol vervult binnen de adviesraad. Hij of zij moet zorgen voor het ‘goede gesprek’ tussen de leden om uiteindelijk met een bruikbaar advies richting de gemeente te komen. Wat moet je in huis hebben om een goede voorzitter te kunnen zijn? Wat is je rol naar de gemeente toe? Hoe merk je dat je onafhankelijk bent, of juist niet? In deze reeks laten we 9 voorzitters aan het woord, die allemaal op een heel eigen manier invulling geven aan het voorzitterschap. Vaak met veel plezier, met soms ook met de nodige zweetdruppels…

HierAfbeelding verwijderd. vindt u het interview met Aljona Wertheim, voorzitter van de Participatieraad Zwolle: "Het leukste van het voorzitter zijn? Dat er naar je geluisterd wordt en dat je als participatieraad respectvol behandeld wordt. Ja, het is belangrijk dat we er zijn, de mensen namens wie we praten zijn kwetsbare, minder mondige burgers. Het is soms wel moeilijk te weten te komen wat er speelt, daar denken we constant over na. Hoe krijg je signalen en hoe breed worden ze gedragen?" 

Voorzitter zijn van een adviesraad: droombaan, pittige klus of iets daar tussenin? Feit is dat de voorzitter een belangrijke rol vervult binnen de adviesraad. Hij of zij moet zorgen voor het ‘goede gesprek’ tussen de leden om uiteindelijk met een bruikbaar advies richting de gemeente te komen. Wat moet je in huis hebben om een goede voorzitter te kunnen zijn? Wat is je rol naar de gemeente toe? Hoe merk je dat je onafhankelijk bent, of juist niet? In deze reeks laten we 9 voorzitters aan het woord, die allemaal op een heel eigen manier invulling geven aan het voorzitterschap. Vaak met veel plezier, met soms ook met de nodige zweetdruppels…

Hier Afbeelding verwijderd.vindt u het interview met Ellen Verschuur, voorzitter Wmo-raad sociaal domein Bloemendaal: "Het leukste aan mijn functie is iets kunnen betekenen voor je eigen gemeente, het college en de gemeenteraad op ideeën brengen en invloed uitoefenen. De meeste adviezen die we, tot nu toe, gegeven hebben waren ongevraagd.”

Voorzitter zijn van een adviesraad: droombaan, pittige klus of iets daar tussenin? Feit is dat de voorzitter een belangrijke rol vervult binnen de adviesraad. Hij of zij moet zorgen voor het ‘goede gesprek’ tussen de leden om uiteindelijk met een bruikbaar advies richting de gemeente te komen. Wat moet je in huis hebben om een goede voorzitter te kunnen zijn? Wat is je rol naar de gemeente toe? Hoe merk je dat je onafhankelijk bent, of juist niet? In deze reeks laten we 9 voorzitters aan het woord, die allemaal op een heel eigen manier invulling geven aan het voorzitterschap. Vaak met veel plezier, met soms ook met de nodige zweetdruppels…

Hier Afbeelding verwijderd.vindt u het interview met Freke van der Esch, voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Best. “Het leukste van het voorzitterschap? De raad goed op gang krijgen, ieders kwaliteit tot zijn recht laten komen en door de gemeente serieus genomen worden. Een voorzitter moet een helikopterview hebben, sensitief zijn voor organisaties en mensen. Ik maak ook de agenda, een extern bureau verzorgt de notulen. Naast het inhoudelijke is ook het persoonlijke belangrijk. Ik luister goed naar iedereen. Ik geef soms wel mijn mening, maar de meerderheid beslist.”

Voorzitter zijn van een adviesraad: droombaan, pittige klus of iets daar tussenin? Feit is dat de voorzitter een belangrijke rol vervult binnen de adviesraad. Hij of zij moet zorgen voor het ‘goede gesprek’ tussen de leden om uiteindelijk met een bruikbaar advies richting de gemeente te komen. Wat moet je in huis hebben om een goede voorzitter te kunnen zijn? Wat is je rol naar de gemeente toe? Hoe merk je dat je onafhankelijk bent, of juist niet? In deze reeks laten we 9 voorzitters aan het woord, die allemaal op een heel eigen manier invulling geven aan het voorzitterschap. Vaak met veel plezier, met soms ook met de nodige zweetdruppels…

Hier vindt u het interview met Hans van Huffelen, voorzitter Brede Participatieraad Enkhuizen: "Als voorzitter is het de kunst boven de partijen te staan".

 

Voorzitter zijn van een adviesraad: droombaan, pittige klus of iets daar tussenin? Feit is dat de voorzitter een belangrijke rol vervult binnen de adviesraad. Hij of zij moet zorgen voor het ‘goede gesprek’ tussen de leden om uiteindelijk met een bruikbaar advies richting de gemeente te komen. Wat moet je in huis hebben om een goede voorzitter te kunnen zijn? Wat is je rol naar de gemeente toe? Hoe merk je dat je onafhankelijk bent, of juist niet? In deze reeks laten we 9 voorzitters aan het woord, die allemaal op een heel eigen manier invulling geven aan het voorzitterschap. Vaak met veel plezier, met soms ook met de nodige zweetdruppels…

HierAfbeelding verwijderd. vindt u het interview met Harry ter Braak, voorzitter van de adviesraad sociaal domein in Delft: "Hoe ik het voorzitterschap ervaar? Ik zorg ervoor dat we samen een besluit nemen, dat is mijn rol. Om de contacten goed te houden, spreek ik met de voeten op tafel iedereen eens per jaar en vraag ze ook kritisch te zijn ten opzichte van mij. Dan houd je het onderling scherp en weet je hoe iedereen erin staat." 

Voorzitter zijn van een adviesraad: droombaan, pittige klus of iets daar tussenin? Feit is dat de voorzitter een belangrijke rol vervult binnen de adviesraad. Hij of zij moet zorgen voor het ‘goede gesprek’ tussen de leden om uiteindelijk met een bruikbaar advies richting de gemeente te komen. Wat moet je in huis hebben om een goede voorzitter te kunnen zijn? Wat is je rol naar de gemeente toe? Hoe merk je dat je onafhankelijk bent, of juist niet? In deze reeks laten we 9 voorzitters aan het woord, die allemaal op een heel eigen manier invulling geven aan het voorzitterschap. Vaak met veel plezier, met soms ook met de nodige zweetdruppels…

Hier vindt u het interview met Kees Slingerland, voorzitter Cliëntenadviesraad Alphen aan de Rijn: "Het is een pittige klus. Je zorgt voor een juiste agenda, een goede verslaglegging en afronding van de adviezen. Met humor hou je iedereen bij de les. Kortom, je zorgt ervoor dat de raad functioneert." 

Voorzitter zijn van een adviesraad: droombaan, pittige klus of iets daar tussenin? Feit is dat de voorzitter een belangrijke rol vervult binnen de adviesraad. Hij of zij moet zorgen voor het ‘goede gesprek’ tussen de leden om uiteindelijk met een bruikbaar advies richting de gemeente te komen. Wat moet je in huis hebben om een goede voorzitter te kunnen zijn? Wat is je rol naar de gemeente toe? Hoe merk je dat je onafhankelijk bent, of juist niet? In deze reeks laten we 9 voorzitters aan het woord, die allemaal op een heel eigen manier invulling geven aan het voorzitterschap. Vaak met veel plezier, met soms ook met de nodige zweetdruppels…

HierAfbeelding verwijderd. vindt u het interview met Maria Schmitz Wickermann, voorzitter adviesraad Borne: "Wij zitten dicht bij het vuur. We hebben korte lijntjes met de beleidsmedewerkers, dus we zijn vanaf het begin op de hoogte van hun voornemens. Dat is langzamerhand zo gegroeid." 

We interviewden de Rotterdamse ombudsman Anne Mieke Zwaneveld en twee onderzoekers van de ombudsman uit Den Haag. Wat voor problemen komen ze tegen in het sociaal domein? Is er een relatie tussen een adviesraad en de ombudsman?  En kun je zomaar naar de ombudsman stappen?

Hier leest u het interview met Anne Mieke Zwaneveld, ombudsman in Rotterdam
Hier leest u het interview met
 Hermine Ploeg en Gert Kortenbach, onderzoekers en klachtbehandelaars van Addie Stehouwer; ombudman in Den Haag 

Voorzitter zijn van een adviesraad: droombaan, pittige klus of iets daar tussenin? Feit is dat de voorzitter een belangrijke rol vervult binnen de adviesraad. Hij of zij moet zorgen voor het ‘goede gesprek’ tussen de leden om uiteindelijk met een bruikbaar advies richting de gemeente te komen. Wat moet je in huis hebben om een goede voorzitter te kunnen zijn? Wat is je rol naar de gemeente toe? Hoe merk je dat je onafhankelijk bent, of juist niet? In deze reeks laten we 9 voorzitters aan het woord, die allemaal op een heel eigen manier invulling geven aan het voorzitterschap. Vaak met veel plezier, met soms ook met de nodige zweetdruppels…

HierAfbeelding verwijderd. vindt u het interview met René ter Huurne, duo-voorzitter van de Particpatieraad in Waalre: "Vanaf 2016 doen we ook zelf onderzoek, projectjes noemen we dat. We fietsen twee aan twee door Waalre en vragen mensen hoe zij bepaalde aspecten van het sociaal domein ervaren. Dat geeft ons authentieke informatie en vergroot onze bekendheid en ons netwerk in de lokale samenleving. Tegelijkertijd is het leuk om dit samen te doen en elkaar beter te leren kennen.” 

Voorzitter zijn van een adviesraad: droombaan, pittige klus of iets daar tussenin? Feit is dat de voorzitter een belangrijke rol vervult binnen de adviesraad. Hij of zij moet zorgen voor het ‘goede gesprek’ tussen de leden om uiteindelijk met een bruikbaar advies richting de gemeente te komen. Wat moet je in huis hebben om een goede voorzitter te kunnen zijn? Wat is je rol naar de gemeente toe? Hoe merk je dat je onafhankelijk bent, of juist niet? In deze reeks laten we 9 voorzitters aan het woord, die allemaal op een heel eigen manier invulling geven aan het voorzitterschap. Vaak met veel plezier, met soms ook met de nodige zweetdruppels…

HierAfbeelding verwijderd. vindt u het interview met Trees Flapper, voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Opsterland: “In Opsterland gaan we uit van het inwonersperspectief, van de leefwereld van mensen. Wij spreken nadrukkelijk niet van kwetsbare personen, maar van personen in kwetsbare situaties. Bij ons in de gemeente spelen: armoede, laaggeletterdheid, uitsluiting en eenzaamheid.”

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam