Adviesraden hebben de rol om te adviseren: het woord ‘Adviesraad’ zegt het natuurlijk al. Maar in de praktijk blijkt dat het niet zo eenvoudig ligt. Want wat houdt adviseren precies in? Wie adviseer je (en wie niet)? Op welke manier kan je adviseren? En waar baseer je je adviezen op?

Als Koepelorganisatie zijn we wekelijks in contact met adviesraden én met gemeenten. We hebben hierdoor veel kennis en toepasbare informatie als het gaat om ‘adviseren’. Daarom bieden we in 2019 de praktische training ‘Adviseren kan je leren’ aan. Waarbij we ingaan op de volgende onderwerpen:

  • Hoe adviseer je aan de hand van een ambtelijke adviesaanvraag?
  • Hoe zorg je dat je een advies geeft waar de gemeente echt iets mee kan?
  • Ongevraagd adviseren: hoe gaat dat in zijn werk?
  • In welke vorm kan je een advies geven?
  • Op welke terreinen kan je als adviesraad adviseren?
  • Hoe zorg je ervoor dat het inwonersperspectief centraal staat in het advies?
  • Waar haal je je informatie vandaan?

Over de training

De training is praktisch van aard en bevat vooral concrete tips over het invullen van de adviesrol. Vooraf inventariseren we bij deelnemers waar zij tegenaan lopen en wat prangende vragen zijn. De trainer zal dit zo veel mogelijk verwerken in het programma.
Tijdens de training behandelen we ook enkele praktijkvoorbeelden van deelnemers. Daarnaast gaan we in werkgroepjes aan de slag met concrete praktijksituaties.

Voor wie?

De training is geschikt voor zowel beginnende als meer ervaren adviesraadsleden die zich bezinnen op hun rol en/of meer kennis en inspiratie op willen doen. De training is toegankelijk voor leden en niet-leden van de Koepel. Leden hebben echter voorrang bij het aanmelden en betalen een gereduceerd tarief. Per training is er plek voor maximaal 16 deelnemers.

Data en kosten

Zaterdag 8 juni van 10.00 – 15.30 uur bij ’t Buurthuus, Hoofdstraat Oost 34a in Noordwolde. Klik hier voor een plattegrond van de omgeving en het plannen van uw route.

Zaterdag 7 september van 10.00 – 15.30 uur in Utrecht (exacte locatie wordt t.z.t. bekend) (VOL)

Leden van de Koepel betalen €120,00 p.p. (netto, inclusief lunch). Niet-leden betalen €150,00 p.p. (netto, inclusief lunch). Let op: de trainingen gaan door bij minimaal 12 deelnemers, het maximaal aantal deelnemers is 16. Nodig gerust collega adviesraadsleden uit om ook aan te sluiten!

Trainer

Deze training wordt gegeven door een senior trainer namens de Koepel, met ruime ervaring in het sociale domein, het werkveld van adviesraden en het geven van trainingen in het bijzonder.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier. De training gaat door bij minimaal 12 deelnemers. Uiterlijk 1 week van tevoren hoort u van ons of de training doorgaat en ontvangt u de laatste informatie.
Let op: op al onze trainingen en bijeenkomsten zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op: secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl

 

 

Datum van de training: 
zaterdag, 30 maart, 2019