Workshop: Denken vanuit de inwoner

Als adviesraad heb je de meeste toegevoegde waarde als je het inwonersperspectief écht binnen weet te brengen bij de gemeente. Hierbij is het noodzakelijk om ook echt te denken vanuit de inwoner. Maar dat is soms nog niet zo makkelijk, helemaal niet als je als adviesraad gevraagd advies moet geven op een beleidsstuk of kadernota.

Om meer vaardigheden te ontwikkelen om echt te denken vanuit inwoners als het gaat om beleid en uitvoering bieden we vanaf 2020 een nieuwe workshop aan: Denken vanuit de inwoner (denken vanuit persona’s).

Hoe ziet deze workshop eruit?

Het betreft een workshop op maat; dus speciaal toegespitst op uw eigen adviesraad. We vragen u om vooraf stukken naar ons toe te sturen: beleidsstukken of kadernota’s waar de gemeente een gevraagd advies op vroeg of conceptadviezen van uw adviesraad. Met deze documenten gaan we aan de slag: we leren u te denken en adviseren vanuit inwonersperspectief. 

Als voorbeeld: de gemeente vroeg u om een schriftelijk advies over hun beleid Schuldhulpverlening. Vragen die opkomen: waar gaan we inkopen? Wat doen die betreffende organisaties precies? Hoe zijn zij ingebed in de gemeente? Waar moeten mensen zich aanmelden? Tijdens de workshop gaan we nog een stap verder en verplaatsten we ons met elkaar in bijvoorbeeld een Turkse inwoner, met een lichte taalachterstand, die te maken heeft met schulden. Hoe ziet zijn situatie eruit? Wat heeft hij nodig om daadwerkelijk geholpen te worden? Hoe komt hij bij schuldhulpverlening terecht? Welke dingen komt hij tegen in het proces? In de workshop nemen we uitgebreid de tijd om vaardig te worden in het denken vanuit inwoners en hoe dit vervolgens te verwerken in een advies.

Gevraagde adviezen of eigen adviezen

Op eenzelfde manier kunnen we ook kijken naar thema’s waar jullie als adviesraad ongevraagd over adviseren. Zolang het maar gaat over thema’s die gevolgen hebben voor (kwetsbare) inwoners. Thema’s die invloed hebben op het leven van mensen: eenzaamheid, beschermd wonen, schuldhulpverlening of maatschappelijke opvang.

Voor wie?

Zowel leden als niet-leden van de Koepel kunnen een workshop op maat aanvragen. Voor leden geldt een gereduceerd tarief. We hebben het in onze communicatie over adviesraden Sociaal Domein, maar de praktijk leert dat ook Wmo-raden, cliëntenraden Werk & Inkomen, jongerenraden, seniorenraden of migrantenraden baat kunnen hebben bij een training op maat. Wij nodigen deze raden dan ook van harte uit hun belangstelling voor een dergelijke training kenbaar te maken. Is de adviesraad van uw gemeente lid van de Koepel, dan geldt ook voor uw raad een gereduceerd tarief. 

Hoe vraag ik een deze workshop op maat aan?

Heeft u interesse? Dan kunt u een mail sturen naar het secretariaat (secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl) waarin u aangeeft voor welke workshop u interesse heeft en met wie onze trainer hierover contact kan opnemen.
Onze trainer neemt contact op met de contactpersoon van uw raad en er vindt een telefonische ‘intake’ plaats.

Kosten  

Leden betalen voor deze workshop € 650,-- netto (excl. reiskosten). Niet-leden betalen € 750,-- netto (excl. reiskosten). De workshop duurt ongeveer 4 uur (inclusief pauze). De gehele adviesraad kan aansluiten. Onze trainer komt naar uw gemeente toe voor de workshop, wij vragen u zelf een geschikte locatie ter beschikking te stellen. Voorzien van een beamer en aansluiting. De datum en de tijden worden in overleg met de trainer vastgesteld.
Let op: op al onze trainingen en bijeenkomsten zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing. 

Trainer

Deze workshop wordt gegeven door Petra van der Horst, directeur van de Koepel. Petra heeft ruime ervaring in het sociaal domein, het werkveld van adviesraden en het geven van trainingen.

Vragen?

Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op! secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl

 

 

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam