Blogs

www.koepeladviesradensociaaldomein.nl is opgezet voor alle Adviesraden Sociaal Domein in Nederland en bij de Koepel aangesloten adviesraden in het bijzonder, voor het delen van vragen, knelpunten, oplossingen rondom de WMO, de Wet op de Jeugdzorg, de Participatiewet en de veranderingen in de langdurige zorg.  

De website /forum is een initiatief van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. De Koepel heeft deze website/forum met zorg samengesteld, onjuistheden kunnen echter voor komen. De Koepel kan op geen enkele wijze aansprakelijk c.q. verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke mogelijk voortvloeit uit de verstrekte informatie. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het  anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.  

De Koepel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de website/forum al dan niet door derden aangeboden informatie op de website/forum van de Koepel. De Koepel behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen. Niets van deze website/forum mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koepel worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd. De Koepel verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data aan derden, tenzij wij u uitdrukkelijk om toestemming hebben  gevraagd. 

Heeft u vragen of opmerkingen over onze blogs, neem dan contact op via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

Vitamine S

Mensen zijn sociale dieren. Niet alles wat u vaak hoort klopt, maar dit is waarheid als een koe.  Zonder andere mensen zouden we niet overleven. Nu denken we hierbij vaak aan een partner, familie, vrienden, of eventueel collega’s. Terecht. Goede relaties met deze mensen is sterk voorspellend ten aanzien van ons mentale en fysieke gezondheid, zelfs onze levensverwachting.  Mét anderen wordt u ouder. Het verband is…

Wederkerigheid in vrijwilligers relaties: Vraag ook eens om een wederdienst!

De roep om vrijwilligers is groot. Ten eerste vanwege het groeiend aantal kwetsbare groepen in de samenleving, ten tweede vanwege de grote personeelstekorten in het domein van zorg en welzijn. Er zijn 1,4 miljoen vrijwilligers actief in het domein van zorg en ondersteuning, en er is goed nieuws: recent onderzoek laat zien dat het aandeel vrijwilligers onder ouderen toeneemt, en in het bijzonder zelfs onder de groep…

Wie hoort waarbij?

In het afgelopen jaar ben ik regelmatig gevraagd naar een omschrijving van mensen die begeleid en beschermd wonen. Soms kwam de vraag voort uit nieuwsgierigheid. Meestal kwam het voort vanuit een afbakeningsvraagstuk. Welke indicaties zijn op deze mensen van toepassing? Waarom zouden deze mensen voorrang moeten krijgen bij de vaccinatiestrategie? Horen deze mensen thuis in de Wmo of in de Wlz? En waarom eigenlijk?…

Voorkomen dat uw adviesraad door de gemeente als excuus wordt gebruikt?

Veel Adviesraden Sociaal Domein in Fryslân zijn momenteel samengesteld uit (voormalige) zorg- en welzijnsprofessionals, gepensioneerde ambtenaren en bestuurders. Bijzonder waardevol dat gemeenten zich laten adviseren door goed-ingewijde burgers als ‘kritische vrienden’. Maar op welke wijze betrekken gemeenten burgers en cliënten als ‘eindgebruikers’ bij beleidsontwikkeling? Een gemeente moet willen leren van hun…

De noodzakelijke brede scope van het Sociaal Domein

De (gezondheids-)zorg is een op veel dimensies gedifferentieerd  domein.  Er is een eerste, tweede en derde lijn in de zorg. Er is een indeling naar cure, care en preventie. De somatische en de geestelijke gezondheidzorg zijn gesplitst. Daarnaast is er in indeling naar leeftijd, jeugdzorg en ouderenzorg en naar beperking (bijv. verstandelijk, zintuiglijk). Binnen deze indelingen bestaan weer verdere specialisaties (…

Hoe informele zorgorganisaties heel goed naast elkaar kunnen ondersteunen

Gezinnen die veel problemen tegelijk hebben, komen daar vaak moeilijk uit. Door alle stress komt de ontwikkeling van de kinderen in de knel en worden gezinnen doorverwezen naar hulpverlening. Maar gezinnen vinden dat niet altijd de fijnste oplossing. Want is het in bepaalde gevallen niet veel prettige als er een vrijwilliger over de vloer komt die meedenkt. Die echt naast je gaat staan en als een soort vriendin, zus…

Buurtplatforms: een uitkomst, maar niet voor mijn buurvrouw

Mijn net geen 70-jarige buurvrouw belt aan. Ze vraagt of ik even kan helpen met de televisie, want dezelfde film speelt telkens opnieuw af (en ze is hem zat). Terwijl ik haar help, drinken we een kop koffie en vertelt ze dat ze door de coronacrisis nauwelijks nog mensen fysiek kan ontmoeten. Als mensen-mens heeft ze het er erg moeilijk mee . Mijn buurvrouw is niet de enige. Bij velen leidt de coronacrisis tot stress…

Het versterken van het jeugdstelsel: wat is daarvoor nodig?

Als onderzoeker met een sterke interesse in de organisatie van zorg, probeer ik alles wat vast en los zit over de zorg voor jeugd te lezen. Ik verdiep me in voorgestelde en doorgevoerde wijzigingen, in plannen om veelbelovende initiatieven uit het buitenland naar Nederland te halen en natuurlijk ook in de uitkomsten ervan. Alle goede bedoelingen ten spijt, lijken de wijzigingen tot nu toe nog niet helemaal uit de…

Whatsappend door het online leven

Woensdagavond open ik maar weer eens mijn whatsapp. Een appje in onze voetbalnieuws-app die ik heb met een paar vrienden. Een of andere transfer van een trainer op b-niveau. Niet boeiend genoeg voor een antwoord, maar toch fijn om weer even op de hoogte te zijn. Een kwartier later, geen berichtjes binnen, maar toch even kijken. Ik app wat ik van die trainer vond toen hij nog actief was bij een andere club. Terwijl…

Leerlingenvervoer essentieel voor slagen passend onderwijs

In de bijna vijf jaar dat ik nu Kinderombudsman ben, belanden twee soorten  klachten over leerlingenvervoer terugkerend op mijn bureau. Kinderen kunnen niet naar de school die het beste bij ze past ómdat het vervoer niet wordt toegekend. Of de vorm van het vervoer dat wordt vergoed past niet bij het kind. De belangen van kinderen staan in besluiten van gemeenten over leerlingenvervoer vaak niet voorop. Als de weg…

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam