Blogs

Via onze blogs delen bloggers (veelal actief in het sociaal domein) visies, opvattingen en informatie. Met als doel adviesraadsleden te informeren, stimuleren of te prikkelen. We zijn ons er van bewust dat visies op ontwikkelingen binnen het sociaal domein heel divers zijn. De visie of mening van een blogger is niet automatisch ook de visie of mening van de Koepel. We gaan er vanuit dat adviesraadsleden zelf goed weten welke informatie ze wel/niet relevant, interessant of van toepassing vinden. Daarnaast zijn lezers natuurlijk altijd vrij zich een andere mening te vormen en hierover het gesprek aan te gaan met de blogger (via de reactiemogelijkheid onder de blogs).

Wij geven bloggers dus een open podium middels onze blog. Een belangrijke voorwaarde die wij altijd stellen is dat er geen andere mensen of organisaties beschadigd worden in een blog op onze website.

Heeft u vragen of opmerkingen over onze blogs, neem dan contact op via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

Optimaliseren lokale adviesraden (briefwisseling Amma Asante en Bert Holman)

Beste Amma, Dank voor je uitgebreide verhaal. Ik vind het een stevige aftrap voor onze briefwisseling, of in de termen van vandaag onze blogs. Wat ik erg goed vind is dat jouw brief heel helder maakt dat er grote verschillen bestaan tussen de Landelijke Cliëntenraad en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Ik benoem allereerst die verschillen, om af te sluiten met een voorstel samen op te trekken als het gaat om…

Lobby-armoede (briefwisseling Amma Asante en Bert Holman)

Beste Bert, We hebben besloten elkaar regelmatig te schrijven over onderwerpen die ons bezighouden. De start van onze briefwisseling – of moet ik zeggen blog-uitwisseling – voor de Koepel Adviesraden Sociaal Domein begint van mijn kant zorgelijk. Ik wil het met je hebben over de toenemende lobby-armoede voor mensen die aan de ‘onderkant’ van de samenleving staan. Het is niet sexy om voor deze mensen op te komen.…

Wat betekent het wetsvoorstel ‘versterking participatie op decentraal niveau’ voor adviesraden sociaal domein?

Dit jaar wordt waarschijnlijk een wetsvoorstel ingevoerd dat gemeenten verplicht hun beleid op het gebied van burgerparticipatie te herzien. Gemeenten worden verplicht een nieuwe participatieverordening op te stellen. Wat kan dit betekenen voor de rol van adviesraden sociaal domein? In dit blog een eerste verkenning van de inhoud en mogelijke gevolgen van het wetsvoorstel. Vernieuwing van de lokale democratieMet…

Alle stoplichten op groen voor uw advies

Als ervaren strategieconsultant adviseer ik organisaties bij het bedenken en realiseren van hun verbeterplannen. Mijn ervaring in adviseren deel ik graag met de leden van de Koepel Adviesraden om hun ideeën zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeften, belangen en verwachtingen van de gemeenten die ze adviseren. Een goed advies begint met een gedegen voorbereiding en een stevige vertrouwensrelatie met…

Waarom de jeugdhulp niet gebaat is bij een nieuw stelsel

Ik schrok toen ik in november 2019 op LinkedIn een bericht zag van minister Hugo de Jonge. Het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over de gemeentelijke jeugdhulp is vernietigend. De stelselwijziging in 2015 heeft helemaal niet geholpen, integendeel. In plaats van dat de wachtlijsten gedaald zijn, zijn ze gestegen en kinderen krijgen niet of te laat hulp. De minister reageerde met een voor mij…

‘Citizen Science in het sociaal domein’

Bent u al volop bezig met ‘Citizen Science’? De term, vertaald als ‘burgerwetenschap’, is een beweging waarbij burgers betrokken worden bij wetenschappelijk onderzoek, of daar zelf het initiatief toe nemen. Sinds de eerste successen, vooral in de hoek van het gezondheidsonderzoek, biologie en sterrenkunde,  is de beweging verder aan het inburgeren. Een team gamers ontrafelde zo in 2011 de structuur van een eiwit…

De jeugd van tegenwoordig

Sla de krant open en je leest verschillende verhalen over de straatjeugd. Een aantal thema’s zijn dominant aanwezig, namelijk drugscriminaliteit en wapengebruik. In veel gevallen wordt naast de politie ook de werksoort “jongerenwerk” benoemd als partner in de aanpak van deze thema’s. Ik kan dat alleen maar toejuichen als jongerenwerker, want ik zie wel een rol voor jongerenwerk. In het uitvoerend werk met jongeren…

Samen doen draagt bij aan participatie van dak- en thuisloze mensen

De laatste jaren is een trend aan het ontstaan om dak- en thuisloze mensen een eigen woning aan te bieden. Dit is een mooie beweging die bijdraagt aan het verbeteren van kwaliteit van leven van deze kwetsbare doelgroep. Een aandachtspunt daarbij is dat huisvesting alleen niet voldoende is. Het gevaar van eenzaamheid ligt op de loer en daarmee bestaat een risico op terugval in ongewenst gedrag en uiteindelijk weer op…

Hebben gemeenten een rol in de participatiesamenleving?

In de verzorgingsstaat benaderde de gemeente grote groepen mensen individualistisch, in de participatiesamenleving laat de gemeente zaken over aan de samenleving, aan maatschappelijke organisaties, aan vrijwilligers, aan actieve inwoners. Je zou kunnen denken dat de rol van gemeenten dus uitgespeeld is. Maar niets is minder waar. Hun rol verandert. In plaats van regisseren en dirigeren wordt hun rol meer die van…

Werken met hoofd en hart (blogserie De proactieve adviesraad)

Volgens Stephen Covey is een proactieve houding de basis van succes en geluk. Zowel in het werk als in het persoonlijke leven. In deze blog bespreek ik hoe je vanuit het hart kunt kiezen voor een proactieve houding. Proactief gedrag is een keuze. Maar niet altijd eenvoudig. Als lid van een adviesraad zult u zeker te maken krijgen met teleurstellingen en strubbelingen. Dan is het verleidelijk om te klagen en de…

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam