Blogs

Via onze blogs delen bloggers (veelal actief in het sociaal domein) visies, opvattingen en informatie. Met als doel adviesraadsleden te informeren, stimuleren of te prikkelen. We zijn ons er van bewust dat visies op ontwikkelingen binnen het sociaal domein heel divers zijn. De visie of mening van een blogger is niet automatisch ook de visie of mening van de Koepel. We gaan er vanuit dat adviesraadsleden zelf goed weten welke informatie ze wel/niet relevant, interessant of van toepassing vinden. Daarnaast zijn lezers natuurlijk altijd vrij zich een andere mening te vormen en hierover het gesprek aan te gaan met de blogger (via de reactiemogelijkheid onder de blogs). 
Wij geven bloggers dus een open podium middels onze blog. Een belangrijke voorwaarde die wij altijd stellen is dat er geen andere mensen of organisaties beschadigd worden in een blog op onze website. 
Heeft u vragen of opmerkingen over onze blogs, neem dan contact op via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

Hoe om te gaan met vrijwilligerswerkbeleid?

Hoe om te gaan met vrijwilligerswerkbeleid is een vraag die veel gemeentes op hun eigen manier invullen. Vaak is er geen apart beleid en zijn de visie, ambitie of strategie verouderd. Movisie heeft afgelopen twee jaar met dertig gemeenten in leerkringen de vraag onderzocht: Hoe kan een gemeente het vrijwilligerswerk toekomstbestendig en integraal faciliteren, ondersteunen, stimuleren en organiseren? Movisie-expert…

Een eigen huis, een plek onder de zon voor ex-gevangenen

Nico aan de telefoon. En nee, het was niet goed van hem geweest om wiet te kweken. En ja, er had ook nog iets met een vuurwapen gespeeld, maar – lang verhaal kort – hij was zijn huis kwijt geraakt. En bij de woningbouwvereniging kon hij niet meer voor een ander huis terecht. En nu was hij vrij. Of liever: vogelvrij. In een notendop de situatie van ex-gevangene Nico. Maar je hebt ook Mitchell, Arend, Mohammed en…

Leefbaarheid vergroten in buurten en tuinen

In een voortuin van een corporatiewoning vlakbij station Den Haag centraal ligt het vuil al jarenlang vuistdiep. Glas, blikjes, plastic, sigarettenpeuken, wietzakjes, aanstekers. De erfenis van hangjongeren die voor de deur gratis konden parkeren en zich achter de hoge struiken ongezien waanden. De gemeente heeft betaald parkeren ingevoerd en de struiken op een meter hoogte afgezaagd. De jongeren zijn vertrokken,…

In gesprek over het levenseinde

Toen ik werd gevraagd een blog over mantelzorg in de palliatieve fase te schrijven, heb ik lang naar de juiste woorden gezocht. In de afgelopen jaren was ik nauw betrokken bij een onderzoek van het Radboudumc over mantelzorg in de palliatieve fase. De onderzoekers hebben samen met studenten van Artez, hogeschool voor de kunsten in beeld gebracht wat het betekent om zorg te verlenen aan een dierbare in de laatste…

Grip op jeugdzorg begint met het lokale gesprek

De aanhoudende berichten over financiële problemen, wachtlijsten en bureaucratie in de jeugdzorg stemmen niet vrolijk. De verwachting dat gemeenten het na de decentralisatie wel even beter zouden regelen, was niet realistisch. En er ontstaat een eenzijdig beeld want er gebeurt ook veel goeds. Verbeteringen vragen tijd. Landelijk wordt nu gesproken over wat kan helpen maar het is nodig om vooral ook lokaal het…

Adviseren binnen regionale samenwerkingsverbanden: bezint eer ge begint

We zien steeds vaker dat gemeenten samenwerken in regionaal verband – met andere gemeenten – als het gaat om thema’s binnen het sociaal domein. Adviesraden worstelen hier soms mee: hoe kunnen wij hierin een rol pakken? En willen we dat überhaupt? In deze blog deel ik mijn ervaringen en tips. Mijn ervaring is dat je als lokale adviesraad makkelijk kunt verdwalen als het gaat om regionale samenwerkingsverbanden.…

Maak verschillende ideeën over focus armoedebeleid bespreekbaar

Iets meer dan 1 miljoen mensen in Nederland  loopt een groot risico op armoede en moet rondkomen onder de lage-inkomensgrens, aldus cijfers van het CBS. Wat valt er te doen om hun bestaan te verbeteren of in bredere zin armoede te voorkomen? Daarover bestaan in de praktijk verschillende visies die vaak impliciet blijven. Dit maakt het lastig om een goed gesprek te voeren over toekomstambities omdat men een ander…

Tijd voor versterken en veranderen

Ervaringsdeskundigheid is onmisbaar om kinderarmoede terug te dringen De Alliantie Kinderarmoede bestaat twee jaar. Een jubileum dat we vierden met een dubbel gevoel, omdat de urgentie van ons bestaan nog steeds hoog is. Deze tijd is extra moeilijk voor gezinnen die in armoede leven en de inzet van onze inmiddels 275 alliantiepartners is groter dan ooit. De nadruk in de toekomst ligt dan ook, nog meer dan al het…

Eenzaamheid onder jongeren

De 21-jarige Jasmine vertelt me over haar eenzaamheidsgevoelens. ‘Als ik dan eindelijk voor iets werd uitgenodigd, dan vond ik dat heel lastig. Dan ging ik niet. Ik was gewend geraakt aan het alleen zijn’. Hoe langer Jasmine zich eenzaam voelde, hoe moeilijker het voor haar werd om verbinding met anderen te maken. Door langdurige eenzaamheidsgevoelens kunnen jongeren in een negatieve spiraal terecht komen. Dit kan…

Drempels wegnemen

Boem, en toen zat ik daar opeens. Lekker geschaatst, maar bij een kopje thee drinken aan de kant, ging ik onderuit. Een val met gevolgen. Een ingewikkelde breuk in mijn onderbeen die een operatie noodzakelijk maakte. Plus zes weken in de rolstoel. ‘Jij weet je ook altijd zo goed in onze doelgroep te verplaatsen’, grapten mijn collega’s. Tja, en dan ervaar je dus wat het is om minder mobiel te zijn. Je ontdekt hoe…

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam