Blogs

Via onze blogs delen bloggers (veelal actief in het sociaal domein) visies, opvattingen en informatie. Met als doel adviesraadsleden te informeren, stimuleren of te prikkelen. We zijn ons er van bewust dat visies op ontwikkelingen binnen het sociaal domein heel divers zijn. De visie of mening van een blogger is niet automatisch ook de visie of mening van de Koepel. We gaan er vanuit dat adviesraadsleden zelf goed weten welke informatie ze wel/niet relevant, interessant of van toepassing vinden. Daarnaast zijn lezers natuurlijk altijd vrij zich een andere mening te vormen en hierover het gesprek aan te gaan met de blogger (via de reactiemogelijkheid onder de blogs). 
Wij geven bloggers dus een open podium middels onze blog. Een belangrijke voorwaarde die wij altijd stellen is dat er geen andere mensen of organisaties beschadigd worden in een blog op onze website. 
Heeft u vragen of opmerkingen over onze blogs, neem dan contact op via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

Opgaven voor een beter werkende Participatiewet

Wat moet er gebeuren om mensen uit de doelgroep van de Participatiewet meer perspectief te bieden en de kans op werk voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten? Dit was de centrale vraag in een special issue van het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken over de Participatiewet. De wetenschappers die hieraan meewerkten, benoemen een aantal fundamentele opgaven voor beleid en uitvoering. Ten eerste is dit het…

Leiden en verleiden

Leidende principes, het klinkt misschien een beetje vaag, maar als je er niet teveel van hebt (een stuk of vijf) kunnen ze echt richting geven aan je leven, maar ook aan je organisatie en zelfs aan de samenleving. Duurzaam leven bijvoorbeeld vinden we steeds belangrijker met het oog op het klimaat en onze kinderen. We kiezen steeds vaker voor verantwoorde producten en minder vervuilend vervoer. Maar ook verleidt een…

Zie je mij?

Stel dat, van alle landen op de wereld, jouw wieg in Nederland staat. Wat een geluksvogel ben je dan. Nederland is het land van mogelijkheden, met goede scholen, een dak boven je hoofd, geen grote natuurrampen of oorlog. Als je als kind in Nederland wordt geboren mag je van geluk spreken, want je hebt alle kansen om iets van het leven te maken. Maar wat als jij dit helemaal niet zo ervaart? Als jij elke dag de…

Vrijwilligersorganisaties als partner van de gemeente om maatschappelijke opgave op te pakken

Hoe wordt er in uw gemeente samengewerkt met vrijwilligersorganisaties? En erkent uw gemeente de waardevolle en unieke positie van deze maatschappelijke organisaties? Wij als Platform Vrijwilligers Organisatie Venlo (PVOV) pleiten voor een actieve samenwerkingsrelatie tussen de gemeente en maatschappelijke vrijwilligersorganisaties. Het PVOV wil een verbindende rol spelen tussen de formele en informele zorg. De…

Het begint bij een slechte start in je leven

“Dweilen met de kraan open. Ik heb het daar vaak over, om het belang van preventie in de jeugdzorg te onderstrepen. Dat is mijn missie: voorkomen dat kinderen en gezinnen ernstig in de problemen raken. En dat kán. De meeste problemen zie je namelijk al aankomen. Vaak is er in iemands jeugd een giftige cocktail van problemen geweest die maakt dat het risico om af te glijden groter is. Maak die cocktail inzichtelijk…

Cliëntondersteuners Mirjam en Judith: “Cliëntondersteuning valt niet onder hulpverlening, maar het is wel dienstverlening met een gouden randje”

Blogserie onafhankelijke cliëntondersteuning Bij Zorgbelang Brabant|Zeeland zijn wij verantwoordelijk voor de Onafhankelijke Cliëntondersteuning(OCO) binnen het sociaal domein. We doen dit voor een aantal gemeenten in Noord-Brabant; ons werkgebied. Het verschil met OCO WLZ zit vooral in de diversiteit van het cliëntenaanbod. We krijgen uiteraard net zo goed te maken met cliënten met beperkingen die geholpen willen…

Voor mensen met een verstandelijke beperking is meedoen niet vanzelfsprekend

Dit klinkt als een open deur, maar cijfers ontbraken. Het Sociaal en Cultureel Planbureau deed onderzoek naar de redzaamheid en participatie van mensen met een verstandelijke beperking. Meedoen in de samenleving is voor de ongeveer 1,2 miljoen mensen met een verstandelijke beperking niet vanzelfsprekend in onze samenleving die steeds complexer wordt en waarin steeds hogere eisen aan mensen worden gesteld. Mee…

Meedoen aan sport en bewegen gaat over zoveel meer dan gezondheid

Voor een project, gericht op inclusie in de sport voor mensen met een beperking, maakte ik kennis met Dean. Dean is 8 jaar oud, slechtziend en een judoka. Hij judoot om de beste te worden en in de toekomst als sporter naar de Paralympische Spelen te kunnen. Maar ook om mee te doen. Volgens hem maakt het niet uit of je blind of ziend bent. Je kunt, net als iedereen, meedoen. Het verhaal van Dean raakte me, omdat ik…

Ouderen zijn kwetsbaar voor financieel misbruik

‘Kunt u mij helpen?’, is het eerste wat de jonge vrouw aan de telefoon vraagt. ‘Mijn tante is beginnend dementerend en ze is gevallen. Haar zoon heeft haar daarom in huis genomen. Maar volgens mij plundert hij ook haar bankrekening. Hoe komt hij opeens aan een nieuwe auto?’ Financieel misbruik van ouderen is een groot probleem. Enerzijds door de (soms grote) financiële schade, maar anderzijds ook omdat het een…

Cliëntondersteuner Miranda: “Ik denk dat iedereen een ‘vertaler’ en verbinder kan gebruiken”

Blogserie onafhankelijke cliëntondersteuning Als onafhankelijk cliëntondersteuner (OCO) probeer ik mensen in hun kracht te zetten. Mensen kloppen bij mij aan omdat ze de weg niet kennen in het zorglandschap, omdat ze vastlopen in wet- en regelgeving, omdat ze niet meer in gesprek zijn met de gemeente of omdat ze een duwtje in de rug nodig hebben. Altijd ga ik naast hen staan. Dat betekent niet dat ik altijd…

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 21
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam