Blogs

Via onze blogs delen bloggers (veelal actief in het sociaal domein) visies, opvattingen en informatie. Met als doel adviesraadsleden te informeren, stimuleren of te prikkelen. We zijn ons er van bewust dat visies op ontwikkelingen binnen het sociaal domein heel divers zijn. De visie of mening van een blogger is niet automatisch ook de visie of mening van de Koepel. We gaan er vanuit dat adviesraadsleden zelf goed weten welke informatie ze wel/niet relevant, interessant of van toepassing vinden. Daarnaast zijn lezers natuurlijk altijd vrij zich een andere mening te vormen en hierover het gesprek aan te gaan met de blogger (via de reactiemogelijkheid onder de blogs).

Wij geven bloggers dus een open podium middels onze blog. Een belangrijke voorwaarde die wij altijd stellen is dat er geen andere mensen of organisaties beschadigd worden in een blog op onze website.

Heeft u vragen of opmerkingen over onze blogs, neem dan contact op via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

Gebouwen voor mensen

Mijn opa zat huilend aan tafel. Het ging niet meer. Hij kon het niet. Met mijn oma woonde hij in een gezellig klein hoekhuis op de Veluwe. Vlakbij mijn thuis. Als kleine jongen ging ik er met veel plezier op bezoek. Oma wilde wat meer leven in de brouwerij. Bij vriendinnen in een bejaardentehuis, dat leek haar wel wat. Opa niet: “Ik wil niet met al die oude mensen in een gebouw.”, zei hij dan. Toch had oma…

De vitale ouderen van de babyboom generatie: nu verguisd maar straks gemist

Boomer was het ‘woord van het jaar’ voor 2019. Vooral in de vorm van ‘OK Boomer’ (wat zoveel betekent als ‘het zal wel ouwe..’). Als fitte babyboomer van 63 jaar voel ik me aangesproken door de discussie en ik moet zeggen, ik vind die eenzijdig. Het beeld bestaat dat de babyboomers als progressieve voorhoede van ’68 op het goede moment op de juiste plek waren, dat ze wild konden zijn in hun jeugd, om vervolgens via…

Invloed uitoefenen (blogserie De proactieve adviesraad)

Volgens Stephen Covey is een proactieve houding de basis van succes en geluk. Zowel in het werk als in het persoonlijke leven. In deze blog bespreek ik drie handvatten voor proactief meedenken door de adviesraad. Een grote valkuil van elk adviesorgaan is om achter de feiten aan te lopen. Voor adviesraden die invloed willen uitoefenen kan dit een bron van frustratie zijn. De raad wordt gevraagd om advies te geven…

Van systeemwereld naar leefwereld

Wetten, regels en producten zijn inherent aan de systeemwereld. Die producten zagen we als de oplossing voor individuele problemen, passend bij autonome mensen in de verzorgingsstaat. We zijn in overgang naar de participatiesamenleving en nemen afscheid van de verzorgingsstaat. Dat betekent nieuwe manieren van denken en doen. Opnieuw de balans opmaken is niet toereikend, het roer moet om: niet meer uitgaan van de…

De cirkel van invloed (blogserie De proactieve adviesraad)

Volgens Stephen Covey is een proactieve houding de basis van succes en geluk. Zowel in het werk als in het persoonlijke leven. In deze blog bespreek ik wat Covey verstaat onder proactief gedrag en wat proactief handelen betekent voor een adviesraad. Kent u het lied ‘Zwaar leven’ van Brigitte Kaandorp? Bij mij gaat nooit eens iets vanzelf. Daarom ben ik vaak zo moe Veel dingen zijn voor mij zo moeilijk dat ik ze…

Is er een leven na mantelzorg?

Mantelzorgers stellen hun leven soms maanden- of zelfs jarenlang in het teken van de zorg voor iemand anders. Is die periode voorbij, dan kan het moeilijk zijn om het leven weer op te pakken. Mensen kunnen echt in een zwart gat vallen, ze hebben ineens veel tijd over en vragen zich af hoe ze hun leven nu zin kunnen geven. Neem onze vrijwilliger Dorothee. Haar man André was ruim zes jaar ziek. Vooral het laatste…

Gamen en gokken door jongeren

Gokelementen in games kunnen ervoor zorgen dat jongeren gaan gokken, terwijl kwetsbare jongeren zelfs een gokverslaving kunnen ontwikkelen. Experts uiten hierover hun zorgen. Gamende jongeren delen deze zorgen niet, maar zien wel andere risico’s van gamen.   Achtergrond Verschillende experts hebben hun zorgen geuit over gokelementen in games die vaak door jongeren worden gespeeld, zoals ‘Call of Duty’ en ‘Fifa’.…

Adviesraden: betrek jongeren!

“Hoor mij, informeer mij en leer mij”, dat is de oproep van jongeren die ik het afgelopen jaar sprak voor een onderzoek naar de wachttijden in de gespecialiseerde jeugdhulp in de regio Rotterdam. Als gemeentelijke kinderombudsman ging ik met jongeren in gesprek over hoe zij het vaak lange wachten op jeugdhulp ervaren en wat zij als oplossing zien (zie mijn rapport “Het is mijn toekomst! Waar wachten we op?”.  Dat…

De wind door je haren; Fietsmaatjes maken de wereld weer groter

De wereld wordt klein wanneer je slecht te been bent, niet goed kunt zien, vergeetachtig wordt of een andere beperking hebt. Fietsvrijwilliger Marijke Booijink ziet hoe het duofietsen de omgeving weer terug geeft aan haar fietsmaatjes. Als je gezondheid afneemt en je belemmert in je bewegelijkheid, dan kom je zelfstandig vaak niet of nauwelijks meer de deur uit. Je eigen buurt lijkt dan plotseling ver weg. De…

Is zorg taak voor de familie of voor de overheid?

De overheid wil dat we zoveel mogelijk ons eigen netwerk inschakelen als we hulp nodig hebben. Maar willen mensen dat wel? En wanneer wel en niet? Het Sociaal en Cultureel Planbureau doet veel onderzoek naar mantelzorg, de zorg voor hulpbehoevende naasten. Laten we beginnen met vast te stellen dat heel veel mensen (ongeveer een derde van de 16-plussers, ruim 4 miljoen Nederlanders) mantelzorg geven. Gemiddeld doen…

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam