Blogs

Via onze blogs delen bloggers (veelal actief in het sociaal domein) visies, opvattingen en informatie. Met als doel adviesraadsleden te informeren, stimuleren of te prikkelen. We zijn ons er van bewust dat visies op ontwikkelingen binnen het sociaal domein heel divers zijn. De visie of mening van een blogger is niet automatisch ook de visie of mening van de Koepel. We gaan er vanuit dat adviesraadsleden zelf goed weten welke informatie ze wel/niet relevant, interessant of van toepassing vinden. Daarnaast zijn lezers natuurlijk altijd vrij zich een andere mening te vormen en hierover het gesprek aan te gaan met de blogger (via de reactiemogelijkheid onder de blogs).

Wij geven bloggers dus een open podium middels onze blog. Een belangrijke voorwaarde die wij altijd stellen is dat er geen andere mensen of organisaties beschadigd worden in een blog op onze website.

Heeft u vragen of opmerkingen over onze blogs, neem dan contact op via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

Ogen open voor LVB en zwakbegaafdheid

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) of zwakbegaafdheid staan voor dezelfde uitdagingen als iedereen, zoals het vinden en behouden van werk en woonruimte, het huis en geldzaken op orde houden en het opvoeden van kinderen. Vanwege hun LVB/zwakbegaafdheid is dit lastiger en om zelfstandig te functioneren in de steeds complexer wordende maatschappij. Problemen kunnen (mede daardoor) op verschillende…

Alledaagse discriminatie? Stel een norm!

Nu ben ik 64, maar één voorval uit mijn jeugd herinner ik mij nog als de dag van gisteren. Ik was een jaar of 17 en stond in de rij voor de disco. Een zwarte leeftijdgenoot werd de toegang geweigerd. Wat mij is bij gebleven is de reactie van die zwarte jongen. Zijn houding straalde uit dat hij zich verontschuldigde. ‘O ja sorry, natuurlijk mag ik niet naar binnen. Excuses dat ik het geprobeerd heb.’ Hij zei het niet…

Op naar de volgende stap! Tegenslagen en overwinningen

Bart zit op zijn bed in de verslavingskliniek. “Toen ik 12 jaar oud was, dronk ik mijn eerste biertje. Bah, ik vond het niet eens lekker!”, vertelt hij. Maar dat veranderde al snel: één biertje werden er twee, twee werden er vier, en een paar jaar later was hij verslaafd aan alcohol. Behandelingen hadden weinig succes en uiteindelijk werd Bart opgenomen in een verslavingskliniek. Hij bleek een licht verstandelijke…

Investeer samen in mensen en wijken die steeds kwetsbaarder worden

Investeer nu in kwetsbare wijkenDe afgelopen tijd mocht ik met mensen praten over kwetsbare wijken in Nederland.* De wijken waar veel mensen wonen die te maken hebben met werkloosheid, schulden, psychische kwetsbaarheid en een klein netwerk. Ik schrok van de problematiek die speelt in deze wijken en werd geïnspireerd door mensen die elke dag proberen om hier verbetering in te brengen. Eén ding werd me duidelijk: het…

‘Een hersenkraker’: De Wet zorg en dwang in het sociaal domein - onvrijwillige zorg thuis

“Ja, zei ik op de vraag om een blog te schrijven, enthousiast als ik ben. Ik kon putten uit voldoende praktijkervaring als maatschappelijk werker. Ik wilde schrijven over Siad, een 18 jarige man die zo’n vier jaar ervoor als alleenstaande minderjarige Somaliër naar Nederland was gekomen. Hij bleek een verstandelijke beperking te hebben. Er waren vragen en zorgen over administratie, financiën, het vinden van zinvolle…

Wat doe je als groepen in de samenleving tegenover elkaar komen te staan?

Het zijn heftige tijden. Black Lives Matter brengt grote aantallen demonstranten op de been. In de politiek en in de (sociale) media vinden pittige discussies plaats over immigratie en etnische-, culturele- en seksuele diversiteit. Het gist en borrelt, de actiebereidheid is in de afgelopen dertig jaar nog nooit zo groot geweest. Er is veel aandacht voor polarisatie. Gemeenten, politie, sociaal professionals: velen…

De logeerzorg-puzzel: moeilijk, maar de moeite waard!

Heinz heeft beginnende dementie. Samen met zijn vrouw Nellie woont hij thuis. Heinz is nog lang niet toe aan een verpleeghuis, ondanks zijn leeftijd. Hij is op zijn manier op zoek naar uitdaging, passend bij zijn talenten en de dingen die hij leuk vindt. Maar daar kan Nellie niet altijd in voorzien. De zorg voor Heinz doet ze met alle liefde, maar is ook intensief. Heinz gaat wel eens een weekend naar een…

Hoe geeft u vorm aan digitale inwonersparticipatie?

Door de coronacrisis zit digitale inwonersparticipatie in een stroomversnelling. Veel gemeenten waren al gestart met online participatieplatformen, maar de sociale afstand maakt in één klap duidelijk dat dit een noodzakelijke investering is. Inspraak rond belangrijke beleidsthema’s zoals de Omgevingswet en energietransitie kan onmogelijk stil staan en online participatie biedt kansen om onder alle omstandigheden…

Veerkrachtiger dan ooit

Kijkt u ook zo uit naar weer zo gewoon mogelijk leven? Het is fantastisch dat we weer mogen gaan bouwen. Terug naar normaal? Graag, maar ik hoop dat we de basiswaarden die ons de afgelopen weken op de been hielden, zullen vasthouden. Huisartsen en gemeentehuizen moesten dicht. Maar sociaal werkers trokken juist de wijken en buurten in om mensen op te zoeken. Ik heb veel mooie voorbeelden gezien van…

Generaties verbinden is buurtkracht vinden

Sociale samenhang, leefbaarheid, inclusie en kwaliteit van leven zijn belangrijke kernwaarden in het sociaal domein. Het verbinden van generaties in buurten, onderwijs en zorginstellingen kan daaraan in hoge mate bijdragen. Waarom? Graag zet ik in zeven punten de argumenten op een rij. 1. In deze tijd van individualisering en globalisering voelen velen zich op zichzelf teruggeworpen. Corona heeft daar nog een…

©2020-2021 Koepel Adviesraden Sociaal Domein | Disclaimer | Privacy verklaring | Sitemap

Secretariaat
Zalmsteek 23
3192 MC Hoogvliet-Rotterdam